معرفي واحد و شرح وظايف
 
 

چشم انداز واحد فناوری اطلاعات حوزه معاونت بهداشتی

ارائه خدمات سلامت در استان با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بالاترین سطح و کیفیت در کشور قرار خواهد گرفت و برنامه ریزان سلامت در استان از کلیه پتانسیل های فناوری اطلاعات برای اجرای فرآیندهای مدیریتی ، پشتیبانی و خدماتی استفاده کرده و بیشترین استفاده را از تاثیرات فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت وکمیت خدمات خواهند نمود . سلامت الکترونیک واستفاده از آن در ارائه خدمات به بهترین شکل فرهنگ سازی شده و مردم ومسئولین سلامت وسایر مسئولین استان بهترین نگرش را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت خواهند داشت.

رسالت و ماموریت

ماسلامت افراد را ازطریق پشتیبانی ، نوآوری و رهبری ، در سازمانی امن با ارائه و استفاده از اطلاعات با کیفیت ارتقاء می دهیم . ما از ماموریت سازمانمان از طریق ارائه تکنولوژی برای توسعه ، پرورش و تسهیم دانش در داخل سازمان و بین شرکاء آن پشتیبانی می نمائیم . مسئولیت های ما مواردی مانند پشتیبانی وتوسعه همه جانبه و فراگیر سیستم های کاربردی مورد نیاز سازمان ، ارتقاء سطح دانش کارکنان در خصوص فناوری اطلاعات وافزایش مهارتهای تخصصی آنان ، تعیین خط مشی وچشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الکترونیک ، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری ودر کوتاهترین زمان ممکن ، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان و ارتقاء کیفیت فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات می باشد .

اهداف کلی

- شناسائی فرآیندهای سازمان و اجرای برنامه سازمان الکترونیک و الکترونیکی نمودن فرآیندهای کاری وخدماتی سازمان

- ارتقاء سطح دانش مدیران وکارکنان سازمان و شهرستانهای تابعه در حوزه فناوری اطلاعات وافزایش مهارتهای تخصصی آنان

- حفظ وارتقاء جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان.

- الکترونیک نمودن فرآیندهای ارائه خدمت ( فرآیندهای دارای مراجعه کننده در سازمان ) به میزان 30 درصد

- ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستانها به میزان  10 درصد وضع موجود.

- ارتقاء سطح دانش مدیریتی کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستانها به میزان  30 درصد وضع موجود

- ارتقاء سطح دانش ومهارت فنی کارکنان ومدیران معاونت بهداشتی به میزان 10 درصد وضع موجود

- ارتقاء کیفیت ارتباط اینترنتی و اینترانتی شهرستانها و واحدهای تحت پوشش به میزان 10درصد وضع موجود.

 
- حضور در جلسات ماهیانه رابطین.
- شرکت در دوره های آموزشی، توجیهی و بازآموزی.
- گزارش عملکرد فصلی.
- نظارت در خرید تجهیزات رایانه ای با توجه به نیاز واحد و لیست تجهیزات مورد تایید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با در نظر گرفتن سقف خرید تعیین شده و کنترل
  کیفیت تجهیزات رایانه ای خریداری شده.
- نیاز سنجی و تایید اولیه تجهیزات مورد نیاز واحد و تشخیص ضرورت ارتقاء تجهیزات موجود واحد با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری و رفع عیب تجهیزات درحد آموزش های داده شده.
- نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر در بخش خصوصی یا مرکز استان دارند و کنترل کیفیت تعمیر انجام شده روی تجهیزات.
- مشاوره فنی در خرید نرم افزارهای مورد نیاز واحد با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- پیگیری، همکاری و نظارت بر اجرای صحیح مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون اداری.
 
- نصب سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی.
 
- راه اندازی و به روز رسانی وب سایت واحد و زیر مجموعه آن.
 
- پیگیری، همکاری و نظارت بر اجرای صحیح شبکه داخلی و رفع مشکلات احتمالی.
 
- تهیه شناسنامه تجهیزات رایانه ای به منظور سازماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها.
 
- عیب یابی شبکه های اینترنت و اینترانت و رفع عیب تجهیزات شبکه ای در حد آموزش های داده شده.
 
- تایید اولیه درخواست همکاران واحد جهت صدور گواهی کار با نرم افزار مورد استفاده.
 
- نظارت بر فعالیت شرکتهای بخش خصوصی.
 
- آموزش همکاران واحد و پیگیری و نظارت بر فرآیند پشتیبان گیری اطلاعات.
 
- آموزش همکاران واحد و پیگیری و نظارت بر رعایت مسائل امنیت در دسترسی به اطلاعات در رایانه ها و شبکه.
 
- انجام راهبری و آموزش های مرتبط با برگزاری جلسات ویدیو کنفرانس.
 
- تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران.
 
- مشارکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه ی پیشرفت های علمی و فنی مربوط به شبکه های رایانه ای.
 
- جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش های کارآمد و استفاده از آن ها در واحد مربوط.
 
خدمات: 
 این واحد شامل برنامه ریزی ، نظارت و پایش  از واحدهای محیطی می باشد وخدمات در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع در واحدهای محیطی نظیر ستاد مراکز بهداشت شهرستان ومراکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد.
وظایف عمومی کارشناسان فناوری اطلاعات
-          تهیه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ، تجهیزات شبکه و شناسنامه نرم افزارهای موجود ،به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجوددر واحدها
-          انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تایید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه ( معاملات کوچک ) و خرید طبق لیست تجهیزات مجاز که در سایت سخت افزار موجود می باشد .             
وظایف در حوزه سخت افزار
 -      دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای ( فرم شماره یک )
-     بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ، یا عدم تایید نیاز
-     تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات
-      بررسی فنی قطعات و گارانتی های ارائه شده و مطابقت با لیست تهیه شده وفاکتور تایید شده
-      نصب سیستم عامل هاونرم افزارهای جانبی ،آنتی ویروس و... بر روی رایانه های موجود در واحد
- تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات
 
      وظایف در حوزه شبکه
-          نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات
-          حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود
-          عیب یابی و رفع مشکل شبکه‌ا ی کلیه سیستمهای کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه( IP وکارت شبکه و... )
       وظایف در حوزه نرم افزار
-          پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم
-          هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها
-          آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهای مربوطه ( مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس ... )
-          نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها
     وظایف در حوزه وب سایت
-          آشنایی با استاندارد های تهیه وب سایت ( از طریق بازدید از سایتهای متفاوت )
-          به روز نگه داشتن مطالب وب سایت ( اخبار و اطلاعیه و ... )
-          نظارت مستقیم بر روی وب سایت واحد خود ،انتقال مشکلات وپیگیری آنها
وظایف در حوزه اتوماسیون اداری
-          آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری
-          آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد
-          اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتومسیون اداری و کاربران ( فعال - تغییر سمت و ....) در آن مرکز
 

· انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تایید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه ( معاملات کوچک ).

· حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت.

· بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ، یا عدم تایید نیاز.

· تهیه لیست تجهیزات مناسب با نیاز(در صورت تایید نیاز).

· تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات و بررسی قیمت و اعلام نظر احتمالی در زمینه قیمت ها.

· کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتور های تایید شده .

· نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند ( مانند : چاپگر ) به شرکت های خصوصی وکنترل کیفیت تعمیر تجهیزات.

· تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب .

· آگاهی از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی.

· حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود.

· مطلع نمودن مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغییر ، تحول و نیازها.

· عیب یابی و رفع مشکل شبکه‌ا ی کلیه سیستمهای کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه( IP وکارت شبکه و... ).

· پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم.

· مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها.

· ماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها.

· آگاهی از کلیات (حیطه و نوع فعالیت های تحت پوشش) نرم افزارهای واحد مربوطه جهت پیگیری مناسب تر مسائل مربوطه.

· نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها.

· تایید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتور های نرم افزاری.

· مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری.

· آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری.

· آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد.

· اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتومسیون اداری و کاربران ( فعال - تغییر سمت و ....) در آن مرکز.

· نظارت برروی کار رابط وب سایت.

· آشنایی با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امکانات اینترنت FTP ، حجم down Load و نرم افزارهای جانبی.

· شناسایی error های سیستم جهت اتصال به اینترنت.

· راهنمایی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری وتایید نیاز فرم درخواست ویا شخصیو یااشتراک خطوطADSL.

· شناخت وآشنایی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود.

سامانه های دانشگاه:
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/14
تعداد بازدید:
3568
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal