شرح وظايف گروه و كارشناس مسئول نوجوانان جوانان و مدارس

شرح وظايف واحد سلامت جوانان، نوجوانان ومدارس ستاد معاونت بهداشتي:

 • جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت
 • بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 • همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس
 • تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب
 • برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...
 • تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )
 • آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي
 • اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها
 • پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش
 • هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان
 • هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش
 • فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
 • همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي
 • همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها
 • نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
 • تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش

 شرح وظيفه كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس در ستاد معاونت بهداشتي:

·         تهيه وبررسي وبازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، استانداردها ، تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي

·         نظارت براجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي

·         بازنگري و طراحي توسعه وگسترش خدمات (‌ اعم ازبخش دولتي وخصوصي)

·         جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز

·         نظارت برحسن جمع آوري داده ها - آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به رئيس گروه

·         تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان پوياسازي

·         رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان

·         ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط

·         تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه به رئيس گروه

·         تدوين برنامه جامع عملياتي

·         همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش وجلب مشاركت مردمي تحت نظر رئيس گروه

·         مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي جاري

·         جمع بندي ، تنظيم وتدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش وارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به رئيس گروه

·         تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي

·         نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

·         مشاركت ونظارت برحسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

·         تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

      ·         مشاركت دربرنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي معاينات ادواري - برنامه هاي ايمنسازي - وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و سايربرنامه هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/01
تعداد بازدید:
1295
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal