معرفي برنامه هاي كودكان
دوران كودكي از مهم ترين دوران زندگي براي دستيابي به شكوفايي و پايه ريزي براي تامين سلامت در دوره هاي بعدي زندگي است، چه به لحاظ جسماني، چه رواني، روحي و شخصيت.سالهاي ابتداي كودكي مهمترين سالهاي حيات هرفردمحسوب ميشودوتجربيات اين سالها زيربناي زندگي آينده وي خواهد بود.مطالعات گوياي اين حقيقت است كه بسياري از مشكلات دوران بزرگسالي ريشه دردوران ابتداي كودكي دارند.اثرات آنچه درسالهاي اوليه زندگي كودك وحتي دردوره قبل از تولدروي مي دهد، درتمام عمر همراه اوست .حقيقتا"كودكان سرمايه هاي يك ملتند وبراي شادزيستن ورفاه كامل جسمي ،رواني ،عاطفي واجتماعي كه موجب دستيابي به توانمندي هاي بالقوه آنان مي شود ،برنامه اي بايد داشت .اميدواريم با برنامه ريزي هاي مناسب واجراي مداخلات موثر كودكان ودرنهايت جامعه سالمتري داشته باشيم .برنامه هاي كودكان شامل 4برنامه به شرح ذيل ميباشد:
 
مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم 

مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

   معرفي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم:
 

·         برنامه مراقبت كودكان سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است . در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت سال و اجراي آن مي باشد . كودكاني كه از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جلوتر هستند. توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، بنابراين هزينه هاي آينده براي آموزش، بهداشت و هزينه‌هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت. پس توجه خاص به تكامل آنها در سنين زير 8 سال و به ويژه زير 5 سال از اهميت ويژه اي برخوردار است.

·         در برنامه مراقبت كودك سالم ، تمام كودكان كمتر از هشت سال كه به واحد بهداشتي آورده مي شوند از نظر وضعيت عمومي ، تغذيه ، وزن ، قد ، دور سر،دهان و دندان، بينايي ، تكامل ، واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي،آزمايشات ارزيابي مي شوند. اجزاي مراقبت در برنامه كودك سالم شامل موارد زير است :
• معاينه باليني
•تستهاي آزمايشگاهي
•آموزش و مشاوره
•واكسيناسيون و مكملهاي دارويي
•پيشگيري از حوادث و سوانح
•رابطه متقابل كودك و والدين

شرح وظايف واحدهاي ارائه دهنده خدمت شامل :
1- ارزيابي ، طبقه بندي وضعيت عمومي- تغذيه- رشد- بينايي- تكامل - واكسيناسيون - دهان و دندان - مكملهاي دارويي- وضعيت آزمايشات غربالگري( هيپو تيروئيدي ،خون ،ادرار،چربي خون )
2- مشاوره (مشكلات تغذيه اي ، طرز صحيح شير دهي ، توصيه درماني براي برفك - پيشگيري از حوادث و سوانح- رابطه متقابل كودك و والدين- مشكلات دهان ودندان)
3- ارجاع و پيگيري(مشكلات تغذيه اي- اختلال رشد - مشكل تكاملي- زردي - برفك - مشكلات دهان ودندان)
4- اجزاي مراقبت ( مصاحبه ، معاينه باليني ، تستهاي آزمايشگاهي ،آموزش و مشاوره،واكسيناسيون ،ارائه مكملهاي دارويي ، آموزش راههاي پيشگيري از حوادث و سوانح ، رابطه متقابل كودك و والدين ) ميباشد .
اين مراقبتها براي دو سطح پزشك و غير پزشك ديده شده است.

معرفي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

 عليرغم اجراي برنامه كودكان طي سالهاي متمادي ، هنوز تا رسيدن به ميزانهاي مطلوب سلامت كودكان، فاصله بسيار است. اغلب كودكان زير 5 سال داراي علائم و نشانه هاي چند بيماري با هم هستند و تصميم گيري براي درمان بيماري آنان بسيار دشوار است و يا برخي وقتي مراجعه مي كنند كه بيماري آنان بسيار پيشرفت كرده است. بسياري از مادران روش صحيح تغذيه كودك خود را نمي دانند. مطالعات متعدد نشان داده است كه با ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و مشاركت بيشتر خانواده ها مي توان سطح سلامت كودكان را ارتقاء داده و از ميزان مرگ و مير آنان كاست .

به اين منظور استراتژي مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ( مانا) مطرح شده كه برنامه هاي مختلف را با يكديگر تركيب نموده و مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته ، تشخيص و درمان صحيح بيماريها را براساس نشانه هاي موجود امكان پذير مي سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما براي آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودي كودك خود مشاركت نموده و با اجراي صحيح اقدامات پيشگيري از جمله تغذيه صحيح كودك ، انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماريهاي كودك جلوگيري كنند.
  مانا برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و با اين هماهنگي ، كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثر بخشي مراقبتها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد . راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك بيماربراي دو سطح پزشك و غير پزشك به اجرا در آمده است.

لازم بذكر است كه مجموعه تكميلي برنامه مانا تحت عنوان ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك مصدوم ( حادثه ، سوختگي ، مسموميت ، گزش و گزيدگي) نيز در دو سطح پزشك و غير پزشك به مجموعه فوق اضافه وازسال 89به كليه شهرستانها جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
 اهداف برنامه :
1- كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال
2- ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان
3- ارتقاء آگاهي وعملكرد جامعه

 مانا يك استراتژي است و نه يك برنامه به طوري كه برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و با اين هماهنگي، كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثربخشي مراقبتها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد.


معرفي برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر

 

·          تغذيه با شير مادر يك اصل مهم در تأمين سلامت كودكان مي باشد و در6 ماه اول زندگي سبب كاهش مرگ و مير كودكان شده و آن ها را در مقابل بيماري ها محافظت مي نمايد. هدف از اين برنامه افزايش درصد شيرخواراني است كه با شير مادر تغذيه مي شوند،خصوصا افزايش شيرخواراني كه تا پايان 6 ماهگي منحصرا با شير مادر تغذيه مي شوند(Exclusive breast feeding)

·         تغذيه انحصاري با شير مادر به معناي آن است كه شيرخوار فقط با شيرمادر تغذيه شود و هيچ نوع ماده غذايي و آشاميدني ديگرازجمله آب به او داده نشود.( داروها و قطره هاي ويتامين يا مواد معدني و تغذيه با شير دوشيده شده مجاز است). براساس تخمين WHO  اگر همه مادران در 4- 6 ماه اول تولد، كودكانشان را منحصرا با شير خود تغذيه كنند ساليانه يك ميليون از مرگ نجات مي يابند در جوامع توسعه نيافته ، مرگ ومير ناشي از اسهال در شيرخشك خواران 15 برابر و مرگ ومير ناشي از پنو موني 4 برابر شير مادر خواران است.

·          سالانه بيش از يك ميليون كودك در اثر ابتلاء به بيماريهاي اسهالي ، عفونتهاي تنفسي و ساير عفونتهاي ناشي از تغذيه ناكافي با شير مادر مي‌ميرند . بسياري از كودكان از بيماريهايي رنج مي برند كه اگر با شير مادر تغذيه مي شدند ، هيچگاه به آن مبتلا نمي شدند . تغذيه با شير مادر علاوه بر مزاياي فراوان براي نوزادان ، به حفظ سلامت مادران نيز كمك مي كند.

·         به همين دليل بر تغذيه انحصاري با شير مادر از زمان تولد تا 6 ماه و همچنين تداوم تغذيه با شير مادر همراه با تغذيه تكميلي تا پايان 2 سالگي تاكيد مي شود. و كاركنان بهداشتي درماني مي توانند مادران و كودكان را به خوبي كمك كنند كه تغذيه با شير مادر با موفقيت انجام شود . بسيار مهم است كه اين كمك از دوران بارداري و زايمان شروع شود و پس از زايمان و در تمام دوران سال اول و دوم زندگي كودك تداوم يابد.

معرفي برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان

 ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه، از جمله مهم ترين راهكارها براي ارتقاي سلامت كودكان است. ترسيم مرگ و مير كودكان ( U5MR) از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تأثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. مرگ كودكان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشكيل شده است كه مداخله در هر مرحله مي تواند از بروز مرگهاي بعدي جلوگيري كند از اين رو اداره سلامت كودكان اقدام به طراحي نظام كشوري مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه نمود و به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و مير كودكان و طراحي مداخله مناسب مقرر شد براي تمامي موارد مرگ گزارش شده، پرسشنامه بررسي مرگ تكميل و در كميته هاي كاهش مرگ و مير كودكان در بيمارستان، شهرستان و دانشگاه بررسي شود تا با توجه به علت فوت، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

اهداف برنامه نظام مراقبت مرگ و مير

هدف كلي :

كاهش مرگ و مير كودكان از طريق  :

* كشف سيري كه هر كودك تا زمان مرگ طي كرده

* شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ

* طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه

 اهداف اختصاصي :

*  بهبود كمي و كيفي  شاخص هاي مرگ كودكان در گروه هاي سني مختلف ( نوزادان، زير يكسال و 59-1 ماهه )

*  بهبود كمي و كيفي در طراحي مداخلات بر اساس شاخص هاي محاسبه شده

*   افزايش هماهنگي هاي بين بخشي با سازمان هاي مرتبط (نظام پزشكي، بهزيستي، هلال احمر، نظام مهندسي، آتش نشاني، شهرداري و ... ) و جلب مشاركت آنان

*   افزايش هماهنگي بين معاونت هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي به منظور دسترسي به اهداف

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
2656
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal