آبان
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی آبان ماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ  ساعت  برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه
1400/08/01    
 


یک شنبه
 1400/08/02          
دوشنبه  1400/08/03 8:30-12:30
مدیریت بیماریها- غیرواگیر
سالن کنفرانس
کارشناسان بهداشتی استان
پویش سرطان پستان ویژه بانوان دانشگاه
سه شنبه
 1400/08/04
9-12
گروه آموزش سلامت
سالن کنفرانس
کارشناسان آموزش سلامت ، کارشناسان ناظر مراکز ، مراقبین سلامت و بهورزان
سامانه سیب
 9-12وزارت ؛سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی
 مدیر و کارشناس سلامت روان
کارگاه هم اندیشی پیشگیری از همسرآزاری
چهارشنبه 1400/08/05      

پنج شنبه  1400/08/06

 

جمعه
 1400/08/07 

شنبه  1400/08/08  9-11 وزارت،مدیریت بیماری های واگیر
 سالن کنفرانس
کارشناس اچ آی وی ،کارشناس مسئول امور آزمایشگاه
 کارگاه آموزشی تست تشخیص اچ آی وی
یک شنبه  1400/08/09 9-11
مدیریت سلامت محیط و کار
اتاق معاون محترم فنی
بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای
کارگاه آموزشی سامانه بازرسی بهداشت محیط و حرفه ای
 8-10وزارت 
 سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی و مسئولین ستادی حوزه بهداشت دانشگاه های کشور
معاونین بهداشتی
دوشنبه  1400/08/10 8-12
گروه آموزش سلامت
سالن کنفرانس پزشکان سرپرست مراکز ،کارشناسان بهداشتی ،مراقبین سلامت و بهورزان
نیازسنجی
 11-13وزارت،مدیریت کاهش خطر در بلایا
اتاق بلایا
 مدیر و کارشناس گروه مدیریت خطر بلایا
اپیدمیولوژی و انواع سیل
سه شنبه  1400/08/11 9-11
وزارت
سالن کنفرانس
مدیرامورآزمایشگاه ها،مدیر بیماری ها، کارشناسان آزمایشگاه و بیماری های زئونوز
راه اندازی آزمایش تشخیص مولکولی CCHF
   12-14 مدیریت شبکه
 سالن کنفرانسرابطین نسخه الکترونیک 
نسخه الکترونیک
چهارشنبه  1400/08/12 10-12
 وزارت سالن کنفرانس
مدیر سلامت خانواده، کارشناس برنامه باروری سالم
نشست کشوری صیانت از جمعیت
  13-14:30
 وزارت سالن کنفرانسکارشناسان شیر مادر
نشست کارشناسان شیر مادر
   10 وزارت  کارشناس مسئول آمار
 
پنج شنبه 1400/08/13          
جمعه
 1400/08/14          
شنبه  1400/08/15  12-14 مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
اعضای هیات علمی دانشگاه
سیاست های جمعیتی
یک شنبه  1400/08/16  8-12 گروه بهبود تغذیه
سالن کنفرانس
 پزشکان،کارشناسان تغذیه
تغذیه گروه های سنی
  8-10 وزارت
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی و مسئولین ستادی معاونت
وبینار معاونین بهداشتی کشور
  


دوشنبه  1400/08/17 9-12
سلامت خانواده
سالن کنفرانس
پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت
کارگاه احیای پایه کودک
 11-12وزارت ، مدیریت کاهش خطر بلایا
 روسای گروه مدیریت خطر بلایا
مدیریت مخاطرات سلامت در کووید 19
سه شنبه  1400/08/18
چهارشنبه  1400/08/19 9/5-11/5
سلامت روان
سالن کنفرانس
کارشناسان سلامت روان
پیشگیری از آسیب به خود
 
  10-12 وزارت،مدیریت شبکه
معاون بهداشتی،مدیرگسترش،کارشناسان آمار،فناوری و پرونده الکترونیک
بررسی نرم افزارهای پایش برنامه های نظام شبکه www.phcroom.ir/ch/phc
  
 12-14 مدیریت سلامت خانواده   سالن کنفرانس کارشناس مسئول سلامت خانواده ، کارشناس برنامه مادران
نشست برنامه مادران
   13-14:30
وزارت ، واگیر
پزشکان هماهنگی سل و فوکال پوینت
 وبینار آموزشی سل
پنج شنبه  1400/08/20 8:30-10:30
سلامت خانواده سالن کنفرانس کلیه کارکنان دانشگاه
مهارتهای زندگی تحکیم روابط همسران
جمعه
 1400/08/21
شنبه  1400/08/22 12-14
سلامت خانواده سالن کنفرانس اعضای هیات علمی دانشگاه
مهارت ارتباط موثر در روابط زوجین
 9-12وزارت
 کارشناس زئونوز
وبینار ثبت اطلاعات گزش جانوران در پرتال
   9:30-12:30
وزارت ، تغذیه 
مدیران و کارشناسان تغذیه
تفسیر نتایج آزمایشگاهی
یک شنبه  1400/08/23 8:30-11:30
میدیریت بیماری ها ، غیر واگیر
سالن کنفرانس
پزشکان،کارشناسان بهداشتی،مراقبین سلامت ، بهورزان
روز جهانی دیابت
دوشنبه  1400/08/24 9-11
اموزش سلامت
سالن کنفرانس کلیه کارکنان ادارات
وبینار پای دیابتی
 9-12وزارت ، سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی
 کارشناسان سلامت روان
پویش روابط خانوادگی سالم
  11:30-13:30 سلامت خانواده ،باروری
کلیه کارکنان دانشگاه
وبینار بارداری سالم
سه شنبه  1400/08/25 8-11
بهبود تغذیه جامعه
سالن کنفرانس پزشک،کارشناسان تغذیه،بهداشت،پرستار،ماما،مراقب سلامت و بهورز
تغذیه سالمندان در بیماری های غیرواگیر
چهارشنبه  1400/08/26 10-12
وزرات - مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
مدیر و کارشناسان سلامت خانواده
چهارمین نشست کشوری صیانت از جمعیت
   12-14
مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
راهبران سامانه سیب
  
 8-10معاونت بهداشتی 
سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین ستادی معاونت و شبکه ها 
سومین وبینار معاونین بهداشتی شبکه ها
  10-12وزارت،بیماری ها
اتاق معاون محترم فنی
هفته آگاه سازی درمورد مقاومت میکروبی
vc.behdasht.gov.ir/cdc1
پنج شنبه  1400/08/27
جمعه
 1400/08/28
شنبه
 1400/08/29 12-14 مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس اعضای هیات علمی دانشگاه
ازدواج و فرزند آوری
   8-12 سلامت خانواده، نوجوانان ،جوانان ومدارس سالن کنفرانسکارشناسان نوجوانان،جوانان و مدارس ،بلایا و محیط و بیماری ها
 ارائه گزارش دورمیزی بازگشایی مدارس در شرایط کرونا
یک شنبه
 1400/08/30  12-14 مدیریت بیماری ها - غیرواگیر
سالن کنفرانس
نمونه گیران و کارشناسان تیروئید
 کم کاری تیروئید
  8-10 سالن کنفرانس
معاون بهداشتی و مدیران و مسئولین ستادی معاونت
نشست معاونین بهداشتی وزارت
  
 9-13وزارت
 اتاق معاون محترم فنی
مدیر و کارشناسان روان
حمایتهای روانی در کووید 19
 
           
             
             

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/26
تعداد بازدید:
548
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal