شهریور
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی شهریورماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ  ساعت  برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
 دوشنبه 1400/06/01  12-14  وازرت-مدیریت بیماریها
سالن کنفرانس
مدیروکارشناس ایمن سازی
 
 سه شنبه
 1400/06/02  14-16:30  وازرت-مدیریت بیماریها  سالن کنفرانس کارشناس  مسئول مراقبت  AEFI  
 11-13 وزارت-سلامت محیط وکار
 سالن کنفرانسمدیرسلامت محیط و کار و کارشناس برنامه
 https://teams.microsoft.com/dl/launcher
 چهارشنبه
 1400/06/03
 
 9-11  مدیریت سلامت خانواده،جمعیت و مدارس
سالن کنفرانس
کارشناس مسئول سلامت خانواده و کارشناس کودکان
 کارگاه تکامل کودکان
 پنج شنبه
 1400/06/04          
 جمعه  1400/06/05          
 شنبه  1400/06/06 8-10 فناوری اطلاعات  سالن کنفرانس  کارشناسان فناوری اطلاعات و سلامت محیط و کار   
10-12
 
 
 

 
وزارت
 
 
 
 
سالن کنفرانس
مدیرگروه سلامت روان و کارشناس مراقبت اختلالات مصرف مواد و...
 نشست برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف مواد،الکل و دخانیات
 

 
13-15
 
 
13-14:30
سلامت دهان و دندان 
 
 
وزارت
سالن کنفرانس  

اتاق معاون محترم بهداشتی
 کارشناسان دهان و دندان
 
 
مدیرسلامت خانواده ، کارشناس مادران
 تحلیل شاخصها
 
نقشه راه کاهش مرگ مادر
یک شنبه
 1400/06/07  10-12  گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد
اتاق معاون محترم فنی
پزشکان سطح استان
پیشگیری از خودکشی
 8-12
وزارت
اتاق مدیرمحترم بیماریها
 
مدیر بیماریهای واگیر،کارشناس برنامه حیوان گزدگی و هاری
پیشگیری و کنترل حیوان گزیدگی و هاری 
 
دوشنبه   1400/06/08  9-12 وزارت
سالن کنفرانس
کارشناسان آموزش سلامت
کنترل ومدیریت طغیان بیماری 
 8:30-10:30
 
11-13
 وزارت
 
وزارت
اتاق معاون محترم فنی
 
سالن کنفرانس
کارشناسان بیماریها 
 
معاون بهداشتی و مسئولین ستادی 
واکسیناسیون بیماران
 
معاونین بهداشتی دانشگاهها 
سه شنبه   1400/06/09    
 چهارشنبه   1400/06/10
 8-8:45
 
 9-12
تغذیه
 
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
 
سالن کنفرانس
کارشناسان تغذیه شبکه ها
 
پزشک،پرستار،ماما،کارشناس ستادی،کارشناس بهداشتی،مراقب سلامت وبهورز
نحوه اجرای  مداخلات تغذیه ای
 
کارگاه اپیک 
 9-12:30 وزارت اتاق معاون محترم فنی
مدیرسلامت خانواده ، کارشناس مامایی
برنامه های جدید مادران
پنج شنبه   1400/06/11          
چمعه   1400/06/12          
شنبه  1400/06/13          
یک شنبه   1400/06/14  10-12  گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد  سالن کنفرانس  پزشکان سطح استان
اضطراب
دوشنبه   1400/06/15 11
وزارت ؛مدیریت سلامت محیط و کار
سالن کنفرانس
کارشناس برنامه بیماری منتقله از آب
برنامه ارزیابی طغیان بیماری های منتقله از آب
  11وزارت
 سالن کنفرانس
معاون بهداشتی و مسئولین معاونت 
معاونین بهداشتی وزارت 
سه شنبه 
 
1400/06/16
 
9-11
گروه آموزش و ارتقای سلامت
اتاق معاون محترم فنی
کارشناسان آموزش سلامت شبکه ها ، کارشناسان ناظر مراکز
استخراج و تحلیل شاخص های آموزش سلامت
8:30-10
وزارت 
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی،معاون درمان ،مدیرگروه زنان و مامایی متخصص رابط سلامت مادران،مدیرسلامت خانواده و کارشناس مادران
جلسه مجازی برنامه نقشه راه بیرجند
چهارشنبه 
 1400/06/17
 
 8:30-12:30
وزارت 
وزارت ؛ غیرواگیر
 سالن کنفرانس
 
اتاق معاون محترم فنی
مدیران و کارشناسان تغذیه ستاد و مراکز
 
کارشناس حوادث و سوانح
تفسیر نتایج آزمایشگاهی
 
پیشگیری از غرق شدگی
 13-15مدیریت سلامت محیط وکار
سالن کنفرانس
کارشناسان ستادی بهداشت محیط استان
ارزیابی عملکرد بهداشت محیط
 پنج شنبه  1400/06/18          
جمعه  1400/06/19          
شنبه   1400/06/20  9-11 واحد مدیریت خطر بلایا
سالن کنفرانس
کارشناسان بلایای شبکه ها
ارزیابی عملکرد واحد بلایا
یک شنبه   1400/06/21 12-14
 گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد  سالن کنفرانس  پزشکان سطح استان
افسردگی
دوشنبه 
 1400/06/22
 
 9-12
 
 
9-12
مدیریت بیماریها ؛غیرواگیر
 
وزارت
سالن کنفرانس
 
اتاق آموزش سلامت
پزشکان،کاردان و کارشناس بهداشت عمومی ،خانواده،بیماریها،مامایی ،آموزش سلامت،تغذیه و بهورز
 
مدیرگروه آموزش سلامت و مسئول برنامه مشارکتهای مردمی
غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج و تالاسمی 
 
 
تبادل نظر درخصوص تجارب کووید 19
 8-14وزارت
 اتاق مدیر سلامت محیط و کار
مدیر سلامت محیط و کار و کارشناس برنامه
دوره مدیریت پسماند بیمارستانی
 سه شنبه
 
 1400/06/23  10-12 مدیریت بیماریها؛ غیرواگیر
 سالن کنفرانس
پزشکان
کارگاه آموزشی هیپوتیروئیدی
 8-14وزارت 
 اتاق مدیر سلامت محیط و کارمدیر سلامت محیط و کار و کارشناس برنامه
 دوره مدیریت پسماند بیمارستانی
 7:45-10مدیریت خانواده  سالن کنفرانس
کارشناسان و کلیه شبکه ها 
 
برنامه های باروری سالم   http://webc.bums.ac.ir/hlt
 چهارشنبه 1400/06/24 8-10مدیریت بیماریها واگیر سالن کنفرانس کارشناسان بیماری های واگیر شبکه ها 
بیماری های منتقله از آب و غذا؛ سل ؛ ایدز
 http://webc.bums.ac.ir/hlt
 پنج شنبه  1400/06/25          
جمعه   1400/06/26          
شنبه   1400/06/27  10-12:30 مدیریت شبکه و ارتقا سلامت
سالن کنفرانس
کارشناسان مدیریت شبکه 
ارزیابی عملکرد مدیریت شبکه
یک شنبه 
 1400/06/28
 8-12 مدیریت سلامت خانواده،جمعیت و مدارس  سالن کنفرانس   مربیان بهورزی
کارگاههای آموزشی تربیت مشاور شیرده 
 14-16مدیریت شبکه وزارت
سالن کنفرانس
کارشناس سلامت مادران . نوزادان
مراقبت بهداشتی اولیه دوستدار ایمنی
دوشنبه   1400/06/29  8-12 مدیریت سلامت خانواده،جمعیت و مدارس   سالن کنفرانس  مربیان بهورزی
کارگاههای آموزشی تربیت مشاور شیرده 
 سه شنبه
 1400/06/30
 8-12 مدیریت سلامت خانواده،جمعیت و مدارس   سالن کنفرانس مربیان بهورزی 
  کارگاههای آموزشی تربیت مشاور شیرده
9-13
مرکز سلامت محیط و کار
اتاق کارشناس دخانیات
کارشناس برنامه دخانیات
نقش سمن ها در کاهش و کنترل دخانیات
 چهارشنبه
 1400/06/31
 8-12  مدیریت سلامت خانواده،جمعیت و مدارس  سالن کنفرانس مربیان بهورزی 
  کارگاههای آموزشی تربیت مشاور شیرده
 12-14گروه بهبود نغذیه جامعه
سالن کنفرانس
کارشناسان تغذیه شبکه ها
هماهنگی همکاری های تغذیه و کمیته امداد

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/30
تعداد بازدید:
756
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal