تیر
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی تیرماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزارکننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
سه شنبه
400/4/1
 10-12 وزارت   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کارشناس برنامه جلسه فوکال پوینت مرکز مشاوره
8-10
سلامت محیط و کار
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 

معاونین بهداشتی شبکه ها -مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای -کارشناس برنامه-مدیر شرکت آب  وفاضلاب شهرستان  

نحوه اجرای دستورالعمل سنجش کلر آزاد باقیمانده آب ابلاغی از مرکز سلامت محیط و کار  

چهارشنبه
400/4/2
9-13
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کارشناسان روان
مراکز معین معرفی شده ترک دخانیات
10
مدیریت سلامت خانواده جمعیت و مدارس
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
معاونین و کلیه واحدها
تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد  
13-15
بیماریها
اهم فعالیت های انجام شده در زمینه کنترل ناقلین با محوریت حذف مالاریا
 پنجشنبه
400/14/3          
 جمعه 400/4/4

 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 400/4/5

 یکشنبه 400/4/6
 7:30-9  سلامت محیط و کار
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
دانشجویان بهداشت حرفه ای
وبینار آموزشی طب کار
11-13
 وزارت  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
معاونین و کلیه واحدها
وبینار معاونین بهداشتی کل کشور
 دوشنبه 400/4/7
12:30-13:30
وزارت
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   مسئول بهداشت روان
راه اندازی سامانه خودارزیابی روانشناختی
  وزارت
اتاق معاون فنی
کارشناس مربوطه
پیشگیری و کنترل حیوان گزیدگی و حاری
 8:30-10:30  وزارت اجرای برنامه راه کاهش مرگ مادران
 سه شنبه
400/4/8
8-10
وزارت
اتاق معاون فنی
کارشناس مربوطه
وبینار سرخک ، سرخجه و ایمن سازی
 9-11 سلامت روان 
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
کلیه پرسنل 
وبینار خود مراقبتی در اعتیاد ویژه روانشناسان
 چهارشنبه 400/4/9

8-10
سلامت محیط و کار
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
کل شبکه ها
کمیته نظارت استانی و شهرستانی طرح شهید سلیمانی
 12-2 سلامت خانواده 
 وبینار آموزش بازنگری مراقبتهای ادغام یافته - پیش از بارداری
 پنج شنبه
400/4/10
         
 جمعه 400/4/11
         
 
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 400/4/12
10-12
 سلامت خانواده   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی معاونین و کلیه واحدها   تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد   
 یکشنبه 400/4/13
 9-12  سلامت خانواده
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   کارشناس برنامه  نشست باروری سالم
 دوشنبه 400/4/14 8-12
 سلامت خانواده   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی کارشناس مربوطه
سلامت سالمندان
12-14
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
کارشناس مربوطه
طغیان سرخک و سرخچه
 8:30-10:30 وزارت
نحوه استخراج موجودی مصرفی دارو
 سه شنبه
400/4/15
 10-12:30
 گروه بهبود تغذیه جامعه
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
 معاونین و کلیه واحدها   
 تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد   
 چهارشنبه 400/4/16 8-12
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کلیه کارشناسان استانی
کارگاه آموزش پروتکل خدمات سلامت روانی اجتماعی برای بیماران بهبود یافته کوئید 19
 10-12 مدیریت بیماریها 
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
 معاونین و کلیه واحدها   
 تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد   
12:30-14:30
مدیریت بیماریها  
   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   رئیس و کارشناس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
مراقبت عوارض واکسن کرونا
 پنج شنبه
400/4/17
         
 جمعه 400/4/18
         
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 400/4/19 9-13
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
اجلاس مدیران غیرواگیر
8:30-12
 وزارت اتاق معاون فنی
مدیرگروه بهبود تغذیه جامعه
نشست کشوری مدیران گروه بهبود تغذیه جامعه
 10-13 وزارت
 
برنامه مراقبت بیماری بوتولیسم
 یکشنبه 400/4/20
 8-10 مدیریت بیماریها
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
معاون  بهداشتی ، مسئول و کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها 
ارزیابی عملکرد و ارائه شاخص ها
 دوشنبه 400/4/21 10-12
 وزارت   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کارشناسان روان
نشست تخصصی پیرامون برنامه ارزیابی تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف مواد الکلی و دخانیات
 11-12  وزارت اتاق معاون فنی 
کارشناسان برنامه
ارزیابی اثرا و پیامدهای بهداشتی ناشی از خشکسالی
 سه شنبه
400/4/22
8-10
معاونت بهداشتی
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   معاونین ، مدیر گروه ها و مسئولین واحد ها
وبینار معاونین بهداشتی شبکه ها
10-13 
وزارت 
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
کارشناس برنامه 
برنامه hop سالمندان 
10:30-12:30
دفتر نهاد
وبینار صیانت از جمعیت
 چهارشنبه 400/4/23  9-12  سلامت خانواده
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
مسئولین و کارشناسان برنامه
 نشست برنامه میانسالان
 9-13 مدیریت سلامت محیط و کار
اتاق معاون فنی
  کارشناسان برنامه 
آموزش نرم افزار AIRQ+ و دستورالعمل شاخص کیفیت هوا 
8-10
وزارت
اصول کنترل کیفی لام های مالاریا
 پنج شنبه
400/4/24
         
 جمعه 400/4/25
         
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 400/4/26
8-14
امور مالی
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   کارشناس برنامه
 جلسه آموزشی سامانه تعرفه و آزمایشگاه
 یکشنبه 400/4/27

10-11
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
کارشناس برنامه
آموزش گزارش گیری سامانه ایمان
 دوشنبه 400/4/28
10-13
وزارت   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
دومین جلسه مجازی سالمندان
 سه شنبه
400/4/29
 8-12 وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
  ثبت و علل طبقه بندی مرگ
 چهارشنبه 400/4/30
         
 پنج شنبه
400/4/31
         
 
         
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/19
تعداد بازدید:
1315
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal