مرداد ماه
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی مرداد ماه 1399
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
چهارشنبه 99/5/1
9-12
مدیریت بیماریها
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی 
کارشناسان بیماریهای غیرواگیر
استراتژی اول ژنتیک اجتماعی
 پنج شنبه
99/5/2
         
جمعه 99/5/3
         
شنبه
99/5/4
9-11
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
مدیر مدیریت شبکه
برنامه های مدیریت شبکه
 13-16 وزارت سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی 
معاون بهداشتی و مدیران مربوطه هماهنگی بین دانشگاها و وزارت جهت جلوگیری از گسترش کوئید 19
یکشنبه 99/5/5
 9-12  وزارت  سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
 مدیر بیماریها و کارشناسان مسئول برنامه و مسئول آزمایشگاه
مروری بر نظام مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا
دوشنبه
99/5/6
 10 معاونت بهداشتی
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
معاونین بهداشت شبکه ها
وبینار ماهیانه معاونین بهداشت -لغو شد
13:30-16
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
کارشناسان بیماریها
غربالگری سندروم داون
 سه شنبه
99/5/7
12-15
 وزارت سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
مدیر سلامت محیط و کار و کارشناس برنامه دخانیات
برنامه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
چهارشنبه
 99/5/8
8-10
معاونت بهداشتی
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی 
معاونین بهداشت شبکه ها 
 وبینار ماهیانه معاونین بهداشت
 10-13 بهداشت روان
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
 کارشناسان سلامت روان
حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا
 پنج شنبه
99/5/9
     
 جمعه  99/5/10          
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه
 99/5/11  9-11 وزارت  سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی   کارشناسان سلامت روان
آموزش شیوه نامه دبیرخانه آسیبهای اجتماعی
11-13
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی 
مدیر سلامت خانواده و کارشناسان بهداشت و درمان  برنامه شیر مادر
 13-16
 وزارت  سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتیمعاون بهداشتی و مدیران شبکه
هماهنگی بین دانشگاها و وزارت جلوگیری از گسترش کوئید 19
 یکشنبه 99/5/12
9-13
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی  مدیران و کارشناس بیماریهای بهداشت و درمان
آموزش مراقبت عفونتهای بیمارستانی
13-16
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
مدیر بیماری های غیرواگیر و کارشناسان
وضعیت اجرای برنامه های غیرواگیر
 دوشنبه 99/5/13
 8:30-12 معاونت بهداشتی
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی   کارشناسان سلامت مادران
مادران بستری در بخش ICU و نیاز مراقبت ویژه
12-130:30
وزارت
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی  مشاورین شیردهی بهداشت و درمان و مراقبین سلامت
اصول آموزش و مشاوره شیر مادر
برای مراقبان سلامت و بهورزان
 14-16وزارت 
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی  
مدیر امور آزمایشگاه
پروتکل اجرایی پیمایش سرولوژی کوید19 در ایران 
 سه شنبه
 99/5/14 9-12:30
معاونت بهداشتی
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
کارشناسان گروه بهبود تغذیه جامعه
تحلیل شاخصهای تغذیه مادران
 12-13:30وزارت
 سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتیمشاورین شیردهی
بهداشت و درمان
معرفی بانک شیر،
چالشها و فرصتها،
 چهارشنبه 99/5/15 8-10
آموزش سلامت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   کارشناسان آموزش سلامت شهرستانها
تحلیل شاخص ها
 10-12مدیریت سلامت محیط و کار سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی

تحلیل شاخص ها ارزیابی عملکرد 
12-130:30 
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
متخصصان کودکان و زنان،
پزشکان، پرستاران،
مربیان و مشاوران شیردهی 
کرونا و تغذیه با شیر مادر
 پنج شنبه
99/5/16
         
 جمعه 99/5/17
         
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
 برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
عنوان جلسه
شنبه  99/5/18          
 یکشنبه 99/5/19
7:30-10 مدیریت شبکه سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
فوکال پوئینت های نظام ارجاع بررسی مشکلات نظام ارجاع  
10:30
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
مدیران گروه بهبود تغذیه

13:30-15:30
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
 دوشنبه 99/5/20
 9:30-12 معاونت بهداشتی
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی 
روسای شبکه و کارشناسان مربوطه
 دستورالعمل جدید باروری سالم
 سه شنبه
 99/5/21 12:30-16
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
کارشناسان ایدز و پزشکان درمانگر ایدز
مرور برنامه های مراقبت HIV
چهارشنبه
 99/5/2208:30
وزارت
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
رئیس گروه و کارشناس ژنتیک غیر واگیر-مسئول سلامت خانواده -کارشناس سلامت مادران
غربالگری سندروم داون
  10
گروه بهبود تغذیه جامعه
سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی   
کارشناسان گروه بهبود تغذیه جامعه و روسای شبکه ها
وبینار ارزیابی عملکرد -لغو شد
 12-13:30 مدیریت شبکهسالن  وب کنفرانس معاونت بهداشتی    
روسای شبکه
ارزیابی سطح 3 مراکز منتخب 
 پنج شنبه
 99/5/23          
 جمعه  99/5/24          
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 99/5/25
13-16
 وزارت  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  معاون بهداشتی و مدیران مربوطه هماهنگی بین دانشگاها و وزارت جهت جلوگیری از گسترش کوئید 19
 یکشنبه 99/5/26
8-11
وزارت سالن کتابخانه دانشگاه
کارشناس غیرواگیر و مراقبین سلامت مراکز منتخب
آموزش نحوه استفاده از دستگاه ها
12-14
معاونت بهداشتی   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی کارشناسان آمار
اصلاح داده های نظام مرگ و میر 99-98
 دوشنبه 99/5/27
 9-12 معاونت بهداشتی
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
سلامت میانسالان
مشاوره برای تغییر رفتار در میانسالان
 سه شنبه
99/5/28
11-12
معاونت بهداشتی سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کارشناسان بهداشت محیط و بیمارهاو آموزش سلامت و روابط عمومی
ماه محرم
 چهارشنبه 99/5/29
  گروه سلامت دهان و دندان  سالن ویدئو کنفرانس معاونت بهداشتی
   وبینار ارزیابی عملکرد
 پنج شنبه
99/5/30
         
 جمعه 99/5/31
         
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/26
تعداد بازدید:
764
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal