پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
فرم هاي گزارش همه گيري بيماريهاي منتقله از غذا-pdf فرم هاي گزارش همه گيري بيماريهاي منتقله از غذا-pdf 1395/03/16 705
فرم جديد پرونده پزشكي شاغل -pdf فرم جديد پرونده پزشكي شاغل -pdf 1395/03/17 3143
فرم گزارش اندازه گيري روشنايي عمومي ،موضعي و درخشندگي-pdf فرم گزارش اندازه گيري روشنايي عمومي ،موضعي و درخشندگي-pdf 1395/03/18 1184
فرم گزارش اندازه گيري صدا-pdf فرم گزارش اندازه گيري صدا-pdf 1395/03/18 929
پرونده پزشكي شاغل پرونده پزشكي شاغل 1397/07/28 689
فرم اندازه گيري روشنايي فرم اندازه گيري روشنايي 1397/07/28 700
فرم سنجش پرتو IR - فرم سنجش پرتو IR - 1397/07/28 748
فرم سنجش پرتو UV فرم سنجش پرتو UV 1397/07/28 723
فرم گزارش اندازه گيري صدا مطابق سامانه بازرسي فرم گزارش اندازه گيري صدا مطابق سامانه بازرسي 1397/07/28 721
فرم نهايي گزارش ارزيابي هاي ارگونومي.پيوست1 فرم نهايي گزارش ارزيابي هاي ارگونومي.پيوست1 1397/07/28 726
فرم نهايي گزارش اقدامات اصلاحي ارگونومي.پيوست2 فرم نهايي گزارش اقدامات اصلاحي ارگونومي.پيوست2 1397/07/28 877
اخطاريه كتبي به شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي اخطاريه كتبي به شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي 1397/10/04 512
تعهدنامه مسئول فني شركتهاي خصوصي بهداشت حرفه اي تعهدنامه مسئول فني شركتهاي خصوصي بهداشت حرفه اي 1397/10/04 483
فرم بررسي فضاي فيزيكي شركت ارائه خدمـــــات بهداشت حـــرفه‌اي فرم بررسي فضاي فيزيكي شركت ارائه خدمـــــات بهداشت حـــرفه‌اي 1397/10/04 551
فرم تاييد صلاحيت شركت مهمان براي ارائه خدمات بهداشت حرفه اي فرم تاييد صلاحيت شركت مهمان براي ارائه خدمات بهداشت حرفه اي 1397/10/04 536
فرم ثبت مشخصات دستگاه‌ها و تجهيزات فني موجود در شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌اي فرم ثبت مشخصات دستگاه‌ها و تجهيزات فني موجود در شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌اي 1397/10/04 498
فرم درخواست صدور مجوز براي شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي فرم درخواست صدور مجوز براي شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي 1397/10/04 521
فرم مشخصات موســــس موسسين مدير عامل و هيئت مديره شركت فرم مشخصات موســــس موسسين مدير عامل و هيئت مديره شركت 1397/10/04 505
فرم مشخصات نيروهاي تخصصي شركت فرم مشخصات نيروهاي تخصصي شركت 1397/10/04 506
گواهي تاييد صلاحيت مسئول فني بهداشت حرفه اي شركت خصوصي گواهي تاييد صلاحيت مسئول فني بهداشت حرفه اي شركت خصوصي 1397/10/04 533
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal