پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf 1395/05/13 498
فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf 1395/05/13 509
فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf 1395/05/13 713
جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf 1395/05/13 452
فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf 1395/05/13 430
فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf 1395/05/13 523
فرم بررسي CCHF - جديد94 فرم بررسي CCHF - جديد94 1395/05/13 519
فرم بررسي انفرادي بيماري cchf فرم بررسي انفرادي بيماري cchf 1395/05/13 494
فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf 1395/05/13 414
فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf 1395/05/13 1175
فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf 1395/05/13 705
فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك 1395/05/13 668
فرم بررسي انفرادي هاري-pdf فرم بررسي انفرادي هاري-pdf 1395/05/13 530
فرم بررسي سل-جديد 94-pdf فرم بررسي سل-جديد 94-pdf 1395/05/13 454
فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf 1395/05/13 547
فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf 1395/05/13 554
فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf 1395/05/13 425
فرم درخواست واكسن-pdf فرم درخواست واكسن-pdf 1395/05/13 4823
فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip 1395/05/13 526
فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip 1395/05/13 698
فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 762
فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 595
فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf 1395/05/13 408
فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf 1395/05/13 356
فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf 1395/05/13 409
فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf 1395/05/13 356
فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf 1395/05/13 464
فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf 1395/05/13 393
مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf 1395/05/13 381
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal