پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf 1395/05/13 726
فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf 1395/05/13 756
فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf 1395/05/13 973
جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf 1395/05/13 781
فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf 1395/05/13 657
فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf 1395/05/13 770
فرم بررسي CCHF - جديد94 فرم بررسي CCHF - جديد94 1395/05/13 761
فرم بررسي انفرادي بيماري cchf فرم بررسي انفرادي بيماري cchf 1395/05/13 759
فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf 1395/05/13 654
فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf 1395/05/13 1612
فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf 1395/05/13 1018
فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك 1395/05/13 985
فرم بررسي انفرادي هاري-pdf فرم بررسي انفرادي هاري-pdf 1395/05/13 784
فرم بررسي سل-جديد 94-pdf فرم بررسي سل-جديد 94-pdf 1395/05/13 669
فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf 1395/05/13 855
فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf 1395/05/13 852
فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf 1395/05/13 691
فرم درخواست واكسن-pdf فرم درخواست واكسن-pdf 1395/05/13 5477
فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip 1395/05/13 754
فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip 1395/05/13 1021
فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 1049
فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 915
فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf 1395/05/13 629
فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf 1395/05/13 559
فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf 1395/05/13 675
فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf 1395/05/13 609
فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf 1395/05/13 709
فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf 1395/05/13 621
مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf 1395/05/13 610
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal