دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
1397/10/25 آيا همه مردم ميتوانند به خدمات دندانپزشكي در مراكزبهداشتي درماني دسترسي داشته باشند؟
بله – همه مردم در هرگروه سني ميتوانند جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به نزديكترين مركز بهداشتي درماني مراجعه نموده وخدمات مورد نظر را دريافت نمايند.
Powered by DorsaPortal