دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
فرايند باز خريد مرخصي كاركنان رسمي و پيماني منتهي به بازنشستگي
فرايند باز خريد مرخصي كاركنان رسمي و پيماني منتهي به بازنشستگي
https://hlt.bums.ac.ir/img/download.png' />
Powered by DorsaPortal