دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
کارگاه آموزش عملی احیاء پایه کودکان جهت پزشکان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ، به نقل از مدیر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس، کارگاه آموزش عملی احیاء پایه کودکان جهت 20 نفر از پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستانها (هسته آموزشی شهرستانها ) از تاریخ 19-17 آ بان ماه برگزار گردید. این کارگاه آموزشی به مدت سه روز برگزار گردید. در روز اول که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، پس از تبیین چشم انداز شاخصهای نظام مراقبت مرگ کودکان توسط دکتر مصطفوی مدیر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس، مباحث تئوری کارگاه با حضور اساتید کارگاه( جناب آقای دکتر عماد عسگری متخصص اطفال و جناب آقای دکتر سید محمد رضا حسینی مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه ) ارائه گردید و در دو روز بعدی کارگاه که در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار گردید ، پزشکان شهرستانها در گروههای ده نفره مباحث احیاء پایه و پیشرفته را توسط آقای دکتر سید محمد رضا حسینی و راههای باز کردن انسداد هوایی را توسط آقای علی عباسی کارشناس محترم مرکز حوادث و فوریتها آموزش دیدند و در پایان مقرر شد هر کدام از پزشکان تا پایان سال 1400 کارگاه فوق الذکر را برای کلیه بهورزان و مراقبین سلامت مرکز محل خدمت برگزار نمایند.

 

منبع:
معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:
112
تاریخ:
1400/08/22
Powered by DorsaPortal