پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 82 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون بهداشتي ورئيس مركزبهداشت استان
نام: كامبيز
نام خانوادگی: مهدي زاده
مدرک تحصیلی: دكتراي عمومي
پست الکترونیک: hlt@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5401
مستقیم: 32395401 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: مسئول دفتر معاونت بهداشتي
نام: الهام
نام خانوادگی: اكبري
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: e.akbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5400
مستقیم: 32395400 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: معاون اجرايي مركز بهداشت استان
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: غفراني
مدرک تحصیلی: دندانپزشك
پست الکترونیک: m.r.ghofrani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5402
مستقیم: 32395402 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: معاون فني مركز بهداشت استان
نام: حسن
نام خانوادگی: اميرآباديزاده
مدرک تحصیلی: دكتراي خدمات بهداشتي درماني
پست الکترونیک: h.amirabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5403
مستقیم: 32395403 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: كارشناس امور حقوقي
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طاقت
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: mrtaghat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5410
مستقیم: 32395410 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: رابط حراست
نام: رابط
نام خانوادگی: حراست
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: m_pakneiat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5440
مستقیم: 32395440 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: كاهش خطر در بلايا و حوادث
نام: عفت
نام خانوادگی: اعزامي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: f.ezami@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5511
مستقیم: 32395511 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: مهدي
نام خانوادگی: شيفته
مدرک تحصیلی: كارشناس نرم افزار
پست الکترونیک: m.shifteh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5454
مستقیم: 32395454 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي
نام: ميترا
نام خانوادگی: اسكندري
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: mitra.eskandari318@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5590
مستقیم: 32395590 دورنگار: 32446684

عنوان شغل: رابط روابط عمومي
نام: محمدكاظم
نام خانوادگی: عبدالرزاق نژاد
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
پست الکترونیک: k.abdorrazagh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5591
مستقیم: 32395591 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه-امور دارويي - كارشناس
نام: طلعت
نام خانوادگی: رهپرداز
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: trahpardaz@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5460
مستقیم: 32395460 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - امور دارويي
نام: زهرا
نام خانوادگی: شخم گر
مدرک تحصیلی: دكتراي داروسازي
پست الکترونیک: z.shokhmagar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5462
مستقیم: 32395462 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: مديريت شبكه و ارتقاي سلامت
نام: جمشيد
نام خانوادگی: مشايخي جم
مدرک تحصیلی: دكتراي حرفه اي
پست الکترونیک: j.mashayekhi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550 دورنگار: 32445501

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه گسترش شبكه – كارشناس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: براتي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: h.barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5551
مستقیم: 32395551 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - گروه گسترش شبكه- كارشناس
نام: رضا
نام خانوادگی: فارابي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: reza.farabi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5552
مستقیم: 32395552 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - گروه گسترش شبكه- امور پرستاري
نام: شيوا
نام خانوادگی: قطني
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: sh.ghatani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5553
مستقیم: 32395553 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه آمار و تحليل عملكرد
نام: سودابه
نام خانوادگی: كفايي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: kafaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5559
مستقیم: 32395559 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: گروه آمار و تحليل عملكرد-كارشناس
نام: تكتم
نام خانوادگی: شفيعي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: t.shafiei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5560
مستقیم: 32395560 دورنگار: 324430071

عنوان شغل: مدريت شبكه- آموزش بهورزي و مسئول امور دارويي
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمي پور
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: fatemehgh54@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5563
مستقیم: 32395563 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه- امور آزمايشگاه ها
نام: بتول
نام خانوادگی: حسيني
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: batoolhosseini51@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5564
مستقیم: 32395564 دورنگار: 32445677

عنوان شغل: مديريت شبكه- رئيس گروه گسترش شبكه
نام: مسعود
نام خانوادگی: دلپسند
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: masouddelpasand@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5566
مستقیم: 32395566 دورنگار: 32436585

عنوان شغل: گروه گسترش شبكه- كارشناس مسئول
نام: حسين
نام خانوادگی: مظهري مجد
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: hossein@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5567
مستقیم: 32395567 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه گسترش شبكه – كارشناس
نام: راضيه
نام خانوادگی: لشكري
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: lashkarir@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5568
مستقیم: 32395568 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - گروه گسترش شبكه- كارشناس
نام: زهرا
نام خانوادگی: اميني نسب
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: zahra.amini80@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5569
مستقیم: 32395569 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت بيماريها- رئيس گروه غيرواگير
نام: حميد
نام خانوادگی: آزادمهر
مدرک تحصیلی: دكتراي عمومي
پست الکترونیک: s.eshaghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5444
مستقیم: 32395444 دورنگار: 32445672

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal