پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 72 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون بهداشتی ورئیس مرکزبهداشت استان
نام: کامبیز
نام خانوادگی: مهدی زاده
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
پست الکترونیک: hlt@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5401
مستقیم: 32395401 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: معاون اجرایی مرکز بهداشت استان
نام: جمشید
نام خانوادگی: مشایخی جم
مدرک تحصیلی: پزشک
پست الکترونیک: j.mashayekhi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5402
مستقیم: 32395402 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: معاون فنی مرکز بهداشت استان
نام: سعید
نام خانوادگی: شوکتی فرد
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
پست الکترونیک: sho@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5403
مستقیم: 32395403 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رابط حراست
نام: رابط
نام خانوادگی: حراست
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: m_pakneiat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5440
مستقیم: 32395440 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: میترا
نام خانوادگی: اسکندری
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: mitra.eskandari318@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5590
مستقیم: 32395590 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس امور حقوقی
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طاقت
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: mrtaghat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5410
مستقیم: 32395410 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات
نام: مهدی
نام خانوادگی: شیفته
مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار
پست الکترونیک: m.shifteh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5515
مستقیم: 32395515 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کاهش خطر در بلایا و حوادث
نام: عفت
نام خانوادگی: اعزامی
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: f.ezami@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5511
مستقیم: 32395511 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئیس اداره امور اداری
نام: حجت
نام خانوادگی: دری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت
پست الکترونیک: hojat-dori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5500
مستقیم: 32395500 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور اداری - مسئول کارگزینی
نام: خدیجه
نام خانوادگی: آخوندی
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: kh.akhondi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5501
مستقیم: 32395501 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس فناوری اطلاعات
نام: سعیده
نام خانوادگی: کاوسی گیوشاد
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5516
مستقیم: 32395516 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره حسابداری- کارپرداز
نام: مهدی
نام خانوادگی: کهنسال
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: m.kohansal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5504
مستقیم: 32395504 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول دبیرخانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: سورگی
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: z.soorgei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5405
مستقیم: 32395405 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: متصدی امور بایگانی
نام: الهام
نام خانوادگی: اکبری
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5407
مستقیم: 32395407 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئیس اداره امور حسابداری
نام: علی
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: barzgar_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5520
مستقیم: 32395520 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره حسابداری- کارشناس امور مالی
نام: بهروز
نام خانوادگی: مهرپرور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک: b.meherparvar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5521
مستقیم: 32395521 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور حسابداری - حسابدار
نام: مجید
نام خانوادگی: مرادی مقدم
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: m.moradi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5522
مستقیم: 32395522 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه و ارتقای سلامت
نام: جمشید
نام خانوادگی: مشایخی جم
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
پست الکترونیک: j.mashayekhi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- رئیس گروه گسترش شبکه
نام: مسعود
نام خانوادگی: دلپسند
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: masouddelpasand@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5566
مستقیم: 32395566 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: گروه گسترش شبکه- کارشناس مسئول
نام: حسین
نام خانوادگی: مظهری مجد
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک: hossein@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5567
مستقیم: 32395567 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- گروه گسترش شبکه – کارشناس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: براتی
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: h.barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5551
مستقیم: 32395551 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- گروه گسترش شبکه – کارشناس
نام: راضیه
نام خانوادگی: لشکری
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: lashkarir@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5568
مستقیم: 32395568 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه - امور دارویی
نام: رضا
نام خانوادگی: عبداله زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
پست الکترونیک: rz@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5561
مستقیم: 32395561 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدریت شبکه- آموزش بهورزی و مسئول امور دارویی
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمی پور
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: fatemehgh54@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5560
مستقیم: 32395560 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه-امور دارویی - کارشناس
نام: طلعت
نام خانوادگی: رهپرداز
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: trahpardaz@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5462
مستقیم: 32395462 دورنگار: 05632381102

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal