پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 64 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون بهداشتي ورئيس مركزبهداشت استان
نام: كامبيز
نام خانوادگی: مهدي زاده
مدرک تحصیلی: دكتراي عمومي
پست الکترونیک: hlt@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5401
مستقیم: 32395401 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: معاون اجرايي مركز بهداشت استان
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: غفراني
مدرک تحصیلی: دندانپزشك
پست الکترونیک: m.r.ghofrani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5402
مستقیم: 32395402 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: معاون فني مركز بهداشت استان
نام: حسن
نام خانوادگی: اميرآباديزاده
مدرک تحصیلی: دكتراي خدمات بهداشتي درماني
پست الکترونیک: h.amirabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5403
مستقیم: 32395403 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول دفتر معاونت بهداشتي
نام: الهام
نام خانوادگی: اكبري
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: e.akbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5400
مستقیم: 32395400 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي
نام: ميترا
نام خانوادگی: اسكندري
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: mitra.eskandari318@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5590
مستقیم: 32395590 دورنگار: 32446684

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: مهدي
نام خانوادگی: شيفته
مدرک تحصیلی: كارشناس نرم افزار
پست الکترونیک: m.shifteh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5454
مستقیم: 32395454 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: رئيس اداره امور اداري
نام: حجت
نام خانوادگی: دري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مديريت
پست الکترونیک: hojat-dori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5500
مستقیم: 32395500 دورنگار: 32420870

عنوان شغل: اداره امور اداري - مسئول كارگزيني
نام: خديجه
نام خانوادگی: آخوندي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: kh.akhondi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5501
مستقیم: 32395501 دورنگار: 32445671

عنوان شغل: اداره امور اداري - كارشناس
نام: سعيده
نام خانوادگی: كاوسي گيوشاد
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.mohammadpoor@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5502
مستقیم: 32395502 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: اداره حسابداري- كارپرداز
نام: مهدي
نام خانوادگی: كهنسال
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: m.kohansal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5504
مستقیم: 32395504 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول دبيرخانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: سورگي
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.soorgei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5405
مستقیم: 32395405 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: تايپيست
نام: زهرا
نام خانوادگی: سلماني
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.salmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5406
مستقیم: 32395406 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: متصدي امور بايگاني
نام: زهرا
نام خانوادگی: ابراهيمي
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.ebrahimi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5407
مستقیم: 32395407 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: اداره حسابداري- كارشناس امور مالي
نام: بهروز
نام خانوادگی: مهرپرور
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: b.meherparvar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5521
مستقیم: 32395521 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: اداره امور حسابداري - حسابدار
نام: مجيد
نام خانوادگی: مرادي مقدم
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: m.moradi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5522
مستقیم: 32395522 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه و ارتقاي سلامت
نام: جمشيد
نام خانوادگی: مشايخي جم
مدرک تحصیلی: دكتراي حرفه اي
پست الکترونیک: j.mashayekhi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550 دورنگار: 32445501

عنوان شغل: مديريت شبكه- رئيس گروه گسترش شبكه
نام: مسعود
نام خانوادگی: دلپسند
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: masouddelpasand@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5566
مستقیم: 32395566 دورنگار: 32436585

عنوان شغل: گروه گسترش شبكه- كارشناس مسئول
نام: حسين
نام خانوادگی: مظهري مجد
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: hossein@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5567
مستقیم: 32395567 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه گسترش شبكه – كارشناس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: براتي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: h.barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5551
مستقیم: 32395551 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - گروه گسترش شبكه- كارشناس
نام: رضا
نام خانوادگی: فارابي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: reza.farabi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5552
مستقیم: 32395552 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه گسترش شبكه – كارشناس
نام: راضيه
نام خانوادگی: لشكري
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: lashkarir@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5568
مستقیم: 32395568 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - گروه گسترش شبكه- كارشناس
نام: زهرا
نام خانوادگی: اميني نسب
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: zahra.amini80@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5569
مستقیم: 32395569 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مدريت شبكه- آموزش بهورزي و مسئول امور دارويي
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمي پور
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: fatemehgh54@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5563
مستقیم: 32395563 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه-امور دارويي - كارشناس
نام: طلعت
نام خانوادگی: رهپرداز
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: trahpardaz@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5460
مستقیم: 32395460 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت شبكه - امور دارويي
نام: زهرا
نام خانوادگی: شخم گر
مدرک تحصیلی: دكتراي داروسازي
پست الکترونیک: z.shokhmagar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5462
مستقیم: 32395462 دورنگار: 05632445672

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal