پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 82 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون بهداشتي ورئيس مركزبهداشت استان
نام: كامبيز
نام خانوادگی: مهدي زاده
مدرک تحصیلی: دكتراي عمومي
پست الکترونیک: hlt@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5401
مستقیم: 32395401 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول دفتر معاونت بهداشتي
نام: الهام
نام خانوادگی: اكبري
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: e.akbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5400
مستقیم: 32395400 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: معاون اجرايي مركز بهداشت استان
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: غفراني
مدرک تحصیلی: دندانپزشك
پست الکترونیک: m.r.ghofrani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5402
مستقیم: 32395402 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: معاون فني مركز بهداشت استان
نام: حسن
نام خانوادگی: اميرآباديزاده
مدرک تحصیلی: دكتراي خدمات بهداشتي درماني
پست الکترونیک: h.amirabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5403
مستقیم: 32395403 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رابط حراست
نام: رابط
نام خانوادگی: حراست
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: m_pakneiat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5440
مستقیم: 32395440 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي
نام: ميترا
نام خانوادگی: اسكندري
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: mitra.eskandari318@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5590
مستقیم: 32395590 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رابط روابط عمومي
نام: محمدكاظم
نام خانوادگی: عبدالرزاق نژاد
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
پست الکترونیک: k.abdorrazagh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5591
مستقیم: 32395591 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: كارشناس امور حقوقي
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طاقت
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: mrtaghat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5410
مستقیم: 32395410 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: مهدي
نام خانوادگی: شيفته
مدرک تحصیلی: كارشناس نرم افزار
پست الکترونیک: m.shifteh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5454
مستقیم: 32395454 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: گروه كاهش خطر در بلايا و حوادث-كارشناس
نام: زهرا
نام خانوادگی: شاهي
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي551
پست الکترونیک: z.shahi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5512
مستقیم: 32395512 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: كاهش خطر در بلايا و حوادث
نام: عفت
نام خانوادگی: اعزامي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: f.ezami@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5511
مستقیم: 32395511 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئيس اداره امور اداري
نام: حجت
نام خانوادگی: دري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مديريت
پست الکترونیک: hojat-dori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5500
مستقیم: 32395500 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور اداري - مسئول كارگزيني
نام: خديجه
نام خانوادگی: آخوندي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: kh.akhondi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5501
مستقیم: 32395501 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور اداري - كارشناس
نام: سعيده
نام خانوادگی: كاوسي گيوشاد
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.mohammadpoor@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5502
مستقیم: 32395502 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره حسابداري- كارپرداز
نام: مهدي
نام خانوادگی: كهنسال
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: m.kohansal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5504
مستقیم: 32395504 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول دبيرخانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: سورگي
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.soorgei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5405
مستقیم: 32395405 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: تايپيست
نام: زهرا
نام خانوادگی: سلماني
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.salmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5406
مستقیم: 32395406 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: متصدي امور بايگاني
نام: زهرا
نام خانوادگی: ابراهيمي
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.ebrahimi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5407
مستقیم: 32395407 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئيس اداره امور حسابداري
نام: علي
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: barzgar_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5520
مستقیم: 32395520 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره حسابداري- كارشناس امور مالي
نام: بهروز
نام خانوادگی: مهرپرور
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: b.meherparvar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5521
مستقیم: 32395521 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور حسابداري - حسابدار
نام: مجيد
نام خانوادگی: مرادي مقدم
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: m.moradi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5522
مستقیم: 32395522 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مديريت شبكه و ارتقاي سلامت
نام: جمشيد
نام خانوادگی: مشايخي جم
مدرک تحصیلی: دكتراي حرفه اي
پست الکترونیک: j.mashayekhi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مديريت شبكه- رئيس گروه گسترش شبكه
نام: مسعود
نام خانوادگی: دلپسند
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: masouddelpasand@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5566
مستقیم: 32395566 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: گروه گسترش شبكه- كارشناس مسئول
نام: حسين
نام خانوادگی: مظهري مجد
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: hossein@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5567
مستقیم: 32395567 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مديريت شبكه- گروه گسترش شبكه – كارشناس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: براتي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: h.barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5551
مستقیم: 32395551 دورنگار: 05632381102

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal