پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 79 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رابط حراست
نام: رابط
نام خانوادگی: حراست
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: m_pakneiat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5440
مستقیم: 32395440 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: میترا
نام خانوادگی: اسکندری
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
پست الکترونیک: mitra.eskandari318@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5590
مستقیم: 32395590 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول کاهش خطر در بلایا و حوادث
نام: عفت
نام خانوادگی: اعزامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
پست الکترونیک: f.ezami@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5511
مستقیم: 32395511 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئیس اداره امور اداری
نام: حجت
نام خانوادگی: دری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت
پست الکترونیک: hojat-dori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5500
مستقیم: 32395500 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور اداری - مسئول کارگزینی
نام: خدیجه
نام خانوادگی: آخوندی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک: kh.akhondi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5501
مستقیم: 32395501 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور اداری-راننده
نام: مهدی
نام خانوادگی: کهنسال
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: m.kohansal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5505
مستقیم: 32395504 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول دبیرخانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: سورگی
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: z.soorgei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5405
مستقیم: 32395405 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: متصدی امور بایگانی
نام: الهام
نام خانوادگی: اکبری
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: e.akbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5407
مستقیم: 32395407 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: رئیس اداره امور حسابداری
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: چاجی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک: mohammadreza.chaji@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5520
مستقیم: 32395520 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره حسابداری- کارشناس امور مالی
نام: بهروز
نام خانوادگی: مهرپرور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک: b.meherparvar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5521
مستقیم: 32395521 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: اداره امور حسابداری - حسابدار
نام: مجید
نام خانوادگی: مرادی مقدم
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک: m.moradi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5522
مستقیم: 32395522 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- رئیس گروه گسترش شبکه
نام: مسعود
نام خانوادگی: دلپسند
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک: masouddelpasand@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5566
مستقیم: 32395566 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: گروه گسترش شبکه- سرپرست مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
نام: حسین
نام خانوادگی: مظهری مجد
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیک: hossein@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- گروه گسترش شبکه – کارشناس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: براتی
مدرک تحصیلی: کارشناس گسترش شبکه
پست الکترونیک: h.barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5551
مستقیم: 32395551 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- گروه گسترش شبکه – کارشناس
نام: راضیه
نام خانوادگی: لشکری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اکولوژی انسانی
پست الکترونیک: lashkarir@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5568
مستقیم: 32395568 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه - گروه گسترش شبکه- کارشناس
نام: زهرا
نام خانوادگی: شاهی
مدرک تحصیلی: کارشناش بهداشت عمومی
پست الکترونیک: z.shahi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5569
مستقیم: 32395569 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس
نام: رضا
نام خانوادگی: عبداله زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
پست الکترونیک: R.abdolahzadeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5561
مستقیم: 32395561 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدریت شبکه- آموزش بهورزی و مسئول امور دارویی
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمی پور
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
پست الکترونیک: fatemehgh54@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5460
مستقیم: 32395460 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس بهورزی
نام: طلعت
نام خانوادگی: رهپرداز
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
پست الکترونیک: trahpardaz@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5462
مستقیم: 32395462 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس امورداروئی و پرستاری
نام: شیوا
نام خانوادگی: قطنی
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک: sh.ghatani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5465
مستقیم: 32395465 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه- گروه آمار و تحلیل عملکرد
نام: سودابه
نام خانوادگی: کفایی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پست الکترونیک: kafaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5559
مستقیم: 32395559 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت شبکه - گروه گسترش شبکه- کارشناس سامانه سیب
نام: رضا
نام خانوادگی: فارابی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سم شناسی پزشکی
پست الکترونیک: reza.farabi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5552
مستقیم: 32395552 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مسئول امور آزمایشگاه ها
نام: بتول
نام خانوادگی: حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بیوشیمی
پست الکترونیک: batoolhosseini51@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5564
مستقیم: 32395564 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: کارشناس سلامت نوزادان و کودکان
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسلامی نژاد
مدرک تحصیلی: اسلامی نژاد
پست الکترونیک: f.es11@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5571
مستقیم: 32395571 دورنگار: 05632381102

عنوان شغل: مدیریت سلامت خانواده- کارشناس سلامت خانواده
نام: زهرا
نام خانوادگی: چهکندی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک: z.chakandi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5572
مستقیم: 32395572 دورنگار: 05632381102

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal