پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون بهداشتي ورئيس مركزبهداشت استان
نام: كامبيز
نام خانوادگی: مهدي زاده
مدرک تحصیلی: دكتراي عمومي
پست الکترونیک: hlt@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5401
مستقیم: 32395401 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: معاون اجرايي مركز بهداشت استان
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: غفراني
مدرک تحصیلی: دندانپزشك
پست الکترونیک: m.r.ghofrani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5402
مستقیم: 32395402 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: معاون فني مركز بهداشت استان
نام: حسن
نام خانوادگی: اميرآباديزاده
مدرک تحصیلی: دكتراي خدمات بهداشتي درماني
پست الکترونیک: h.amirabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5403
مستقیم: 32395403 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول دفتر معاونت بهداشتي
نام: الهام
نام خانوادگی: اكبري
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: e.akbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5400
مستقیم: 32395400 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: مهدي
نام خانوادگی: شيفته
مدرک تحصیلی: كارشناس نرم افزار
پست الکترونیک: m.shifteh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5454
مستقیم: 32395454 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: كاهش خطر در بلايا و حوادث و كارشناس گروه بيماريهاي واگير
نام: علي
نام خانوادگی: عباسي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: aliabassi86@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5510
مستقیم: 32395510 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: رئيس اداره امور اداري
نام: حجت
نام خانوادگی: دري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مديريت
پست الکترونیک: hojat-dori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5500
مستقیم: 32395500 دورنگار: 32420870

عنوان شغل: اداره امور اداري - متصدي
نام: سعيده
نام خانوادگی: كاوسي گيوشاد
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.mohammadpoor@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5502
مستقیم: 32395502 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: اداره حسابداري- كارپرداز
نام: مهدي
نام خانوادگی: كهنسال
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: m.kohansal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5504
مستقیم: 32395504 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: تايپيست
نام: زهرا
نام خانوادگی: سلماني
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: z.salmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5406
مستقیم: 32395406 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: گروه آمار و تحليل عملكرد-كارشناس
نام: تكتم
نام خانوادگی: شفيعي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: t.shafiei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5560
مستقیم: 32395560 دورنگار: 324430071

عنوان شغل: مديريت بيماريها-گروه واگير- كارشناس
نام: فهيمه
نام خانوادگی: طالب زاده
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
پست الکترونیک: f.talebzadeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5546
مستقیم: 32395546 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت بيماريها-گروه واگير- كارشناس
نام: محمدعلي
نام خانوادگی: بهداني
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: alibehdani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5450
مستقیم: 32395450 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: مديريت سلامت محيط وكار- گروه سلامت محيط – كارشناس
نام: محمد
نام خانوادگی: بوستاني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: m.boostani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5426
مستقیم: 32395426 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: مديريت سلامت خانواده- كارشناس سلامت خانواده
نام: زهرا
نام خانوادگی: چهكندي
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: z.chakandi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5573
مستقیم: 32395573 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: مدريت سلامت خانواده- كارشناس بهداشت مدارس
نام: زهرا
نام خانوادگی: علي آبادي
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: z.aliabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5576
مستقیم: 32395576 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: سرپرست گروه آموزش و ارتقاء سلامت
نام: بي بي فاطمه
نام خانوادگی: باقر نژاد حصاري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک: ftbagher@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5591
مستقیم: 32395591 دورنگار: 32437983

عنوان شغل: مديريت سلامت خانواده- كارشناس باروري سالم
نام: هاجر
نام خانوادگی: رسولي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: hr.1363@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5471
مستقیم: 32395471 دورنگار: 32445672

عنوان شغل: گروه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد- كارشناس
نام: سيده سميه
نام خانوادگی: رمضاني
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: ss.ramzani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5542
مستقیم: 32395542 دورنگار: 05632445672

عنوان شغل: اداره امور اداري - سمعي و بصري
نام: رضا
نام خانوادگی: شاهوردي
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک: shahverdi@BUMS.AC.IR
تلفن داخلی: 5490
مستقیم: 32395490 دورنگار: 05632445672

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal