فناوري اطلاعات

ارائه خدمات سلامت در استان با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در بالاترين سطح و كيفيت در كشور قرار خواهد گرفت و برنامه ريزان سلامت در استان از كليه پتانسيل هاي فناوري اطلاعات براي اجراي فرآيندهاي مديريتي ، پشتيباني و خدماتي استفاده كرده و بيشترين استفاده را از تاثيرات فناوري اطلاعات در كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاء كيفيت وكميت خدمات خواهند نمود . سلامت الكترونيك واستفاده از آن در ارائه خدمات به بهترين شكل فرهنگ سازي شده و مردم ومسئولين سلامت وساير مسئولين استان بهترين نگرش را نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه سلامت خواهند داشت.

اهداف

- شناسائي فرآيندهاي سازمان و اجراي برنامه سازمان الكترونيك و الكترونيكي نمودن فرآيندهاي كاري وخدماتي سازمان
- ارتقاء سطح دانش مديران وكاركنان سازمان و شهرستانهاي تابعه در حوزه فناوري اطلاعات وافزايش مهارتهاي تخصصي آنان
- حفظ وارتقاء جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان
- الكترونيك نمودن فرآيندهاي ارائه خدمت ( فرآيندهاي داراي مراجعه كننده در سازمان ) به ميزان 30 درصد
- ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان فناوري اطلاعات شهرستانها به ميزان 10 درصد وضع موجود.
- ارتقاء سطح دانش مديريتي كارشناسان فناوري اطلاعات شهرستانها به ميزان 30 درصد وضع موجود
- ارتقاء سطح دانش ومهارت فني كاركنان ومديران معاونت بهداشتي به ميزان 10 درصد وضع موجود
- ارتقاء كيفيت ارتباط اينترنتي و اينترانتي شهرستانها و واحدهاي تحت پوشش به ميزان 10درصد وضع موجود.

شرح وظايف

- نظارت در خريد تجهيزات رايانه اي با توجه به نياز واحد و ليست تجهيزات مورد تاييد مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با در نظر گرفتن سقف خريد تعيين شده و كنترل كيفيت تجهيزات رايانه اي خريداري شده.
- نياز سنجي و تاييد اوليه تجهيزات مورد نياز واحد و تشخيص ضرورت ارتقاء تجهيزات موجود واحد با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- تشخيص عيوب سخت افزاري و نرم افزاري و رفع عيب تجهيزات درحد آموزش هاي داده شده.
- نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير در بخش خصوصي يا مركز استان دارند و كنترل كيفيت تعمير انجام شده روي تجهيزات.
- مشاوره فني در خريد نرم افزارهاي مورد نياز واحد با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- پيگيري، همكاري و نظارت بر اجراي صحيح مجموعه نرم افزارهاي اتوماسيون اداري.
-نصب سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي
-راه اندازي و به روز رساني وب سايت واحد و زير مجموعه آن
-پيگيري، همكاري و نظارت بر اجراي صحيح شبكه داخلي و رفع مشكلات احتمالي
-تهيه شناسنامه تجهيزات رايانه اي به منظور سازماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها
-عيب يابي شبكه هاي اينترنت و اينترانت و رفع عيب تجهيزات شبكه اي در حد آموزش هاي داده شده
-آموزش همكاران واحد و پيگيري و نظارت بر رعايت مسائل امنيت در دسترسي به اطلاعات در رايانه ها و شبكه
-انجام راهبري و آموزش هاي مرتبط با برگزاري جلسات ويديو كنفرانس.تنظيم گزارش هاي ادواري از وضعيت شبكه و عمليات كاربران

ادامه...
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/23
تعداد بازدید:
624
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal