امور آزمايشگاه ها
امور آزمايشگاهها فعاليت خود را از سال 1386 آغاز نمود . تعداد30 آزمايشگاه بهداشتي را تحت پوشش دارد. هدف اصلي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي ميباشد.

اهم فعاليتها:

-   بازبيني 10% لام هاي منفي سل و تمام لام هاي مثبت سل ارسالي از آزمايشگاههاي استان

-   بازبيني 10% لام هاي منفي مالاريا و تمام لام هاي مثبت مالارياي ارسالي از آزمايشگاههاي استان

-   تأييد و انجام آزمايشات تكميلي موارد ارسالي مشكوك به التور از آزمايشگاههاي بهداشتي

-   تهيه و توزيع محيط هاي نمونه گيري آنفلوانزا ، سياه سرفه ، ديفتري ، سرخك بين مراكز بهداشتي

-   همكاري در اجراي طرح هاي نظام مراقبت بيماريهاي غيرواگير ، نظام مراقبت دانش آموزان و پايش يد ادرار

-   پايش آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي و رتبه بندي آنها

آزمايشگاههاي مراكز بهداشت شهرستان:

رديف

نام آزمايشگاه

نام و نام خانوادگي مسئول آزمايشگاه

مدرك تحصيلي

تلفن تماس

1

مركز بهداشت شهرستان بيرجند

سيد محمد كاظمي

كاردان آزمايشگاه

05614445674

2

مركز بهداشت شهرستان قاين

آرزو اكملي

كاردان آزمايشگاه

13-05625226311

3

مركز بهداشت شهرستان نهبندان

محمد حسين دانش نسب

كاردان آزمايشگاه

05626222401

4

مركز بهداشت شهرستان فردوس

حسن فياض بخش

كاردان آزمايشگاه

05342222976

5

مركز بهداشت شهرستان سرايان

مجتبي كوهي

كارشناس آزمايشگاه

05628224114

6

مركز بهداشت شهرستان بشرويه

مرضيه شوريده

كاردان آزمايشگاه

05353222611

7

مركز بهداشت شهرستان درميان

محمدعليدادي

كارشناس آزمايشگاه

05623223239

8

مركز بهداشت شهرستان سربيشه

اسماعيل شرفي

كاردان آزمايشگاه

05623622331

 
 شرح وظايف:

اجراي مميزي و پايش آزمايشگاههاي بهداشتي

 استقرار سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاههاي تحت نظر

مشاركت در كميته هاي تخصصي

-   نظارت بر اجراي برنامه كنترل كيفي خارجي

-   برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي جهت كاركنان آزمايشگاههاي بهداشتي

-   ارسال آخرين دستورالعمل ها و بخشنامه ها از آزمايشگاه مرجع سلامت به آزمايشگاههاي بهداشتي

-   تجهيز و راه اندازي واحد هاي آزمايشگاهي.

-   ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي.

-   همكاري با اداره امور آزمايشگاهها در زمينه هاي لازم


تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
2826
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal