معرفي پرسنل
           
سمت: مسئول انبار
نام و نام خانوادگي: مريم انصاري فرد 

مدرك: تكنيسين دارويي 
ايميل : m.ansarai.fard@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2840

مستقيم: 31632840-05632445502
فكس:  05632445672
 همكاران:

سمت: اپراتور سيستم  

نام و نام خانوادگي: طاهره بلالي

مدرك:  تكنيسين دارويي
ايميل :  t.balaly@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2841

مستقيم:31632841- 05632445502
فكس:  05632445672

 شرح وظايف مسئول انبار :


              

-     اجراي صحيح انبار داري در مورد ورود و خروج هر نوع كالا با رعايت تشريفات اداري

-     مراقبت در حفظ متوسط موجودي انبار به نحوي كه باعث تراكم بيش از حد كالا و يا كمبود كالا در انبار نگردد.

-     شناخت سيستم ها و روش هاي طبقه بندي و كدگذاري و طرح استقرار كالا و آرايش انواع موجودي ها در انبار با توجه به كيفيت آنان و رعايت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداري آنان كه در كاتالوگ ها و بروشورهاي شركت هاي توليد كننده كالاهاي مذكور درج گرديده است

-     تنظيم صورتجلسه از نتيجه انبار گرداني با ذكر مقادير كسري يا آسيب ديده و يا فاسد شده و تهيه گزارش توجيهي در مورد علل آن

-     شركت فعال در انبار گرداني ساليانه و يا ادواري و همكاري با مسولين اعزامي ذيصلاح كه به عنوان نماينده بايد در جريان مراحل مختلف انبارگرداني موظفا ً شركت داشته با شند به كارگيري مساعي لازم در جهت تكريم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگويي مناسب به آنها.

 -     نظارت كلي بر تمام انبارهاي معاونت بهداشتي و مركز بهداشت شهرستان.

-     تعيين كالاهايي كه بايد در انبارها نگهداري شود.

-     نگهداري مدارك موجوديهاي واقعي كالاها در انبار.

-    مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجوديها در برابر مخاطرات.

-     مراقبت در رفع نواقص پرسنلي و تجهيزاتي و امكاناتي.

-     مراقبت در ارسال گزارشات دوره اي و مستمر و ساير مكاتبات ضروري.

-     توصيه و پيشنهاد روشهاي انبارداري و اصلاحي ديگر.

-     نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوطه

-     نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبار داري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارت 

 -    هماهنگي با واحد كارپردازي، حسابداري و معاونت بهداشتي

-     همكاري با بازرسان اعزامي حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه.

-     اعلام گزارش فوري در مورد هر نوع فعاليت و سرقت احتمالي به رئيس مركز بهداشت.

    

  شرح وظايف  اپراتور رايانه

 -     ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در رايانه .

 -     اعلام موجودي به مسئولين مربوطه .

 -     صدور ر حواله انبار و قبض انبار و مرجوعي .

شرح وظايف  انباردار:

          -      رسيدگي بر موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و با نظر مسئولان مافوق.

         -      اقدام به حفظ و حراست اجناس تحويلي به انبار و جلوگيري از حيف و ميل و خسارات به آنها.

         -     مطلع ساختن مسئول در مورد اتمام اجناس از هر نوع به منظور تدارك و تحويل آن ها به انبار.

        -      درخواست خريد كا لابرنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود.

          -      همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده.

          -     نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات

          -     مشاهده عيني كالا (بر اساس تحويل كالا نه فاكتور ارائه شده)

             - ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط.

          -     درخواست خريد اوليه كالاها به واحد امور مالي ،در صورت عدم موجودي

         -     مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

 

معرفي واحد

اصولا محل تجمع و ذخيره سازي اقلامي است كه موجودي هاي درون آن براي تقاضاهاي آتي مصرف مي گردند.انبار مركز بهداشت بطور كلي كالاهاي مصرفي و اموالي مورد نياز واحد هاي اداري و بخشهاي درماني را طبق روال و مقررات اداري از طريق ابلاغ درخواست خريد به امور مالي تامين مي نمايد.

 

انبار مركز بهداشت بطور كلي كالاهاي زير را جهت واحدهاي اداري و مراكز بهداشتي درماني طبق روال و مقررات تهيه مي كند.

الف) اقلام مصرفي: شامل فرمها، نوشت افزار، بخشي از تجهيزات پزشكي مصرفي، لوازم تاسيساتي، مواد شوينده و ساير لوازم مصرفي كليه مراكز تحت پوشش است.

ب) اقلام اموالي و پلاك دار: اين اقلام شامل موارد زير است:

1- اقلام و دستگاههاي پزشكي و درماني اموالي.

2- اقلام و دستگاههاي اموالي اداري.

*** مواردي كه لازم است در زمان درخواست اقلام از انبار به آنها توجه گردد:

1 -    درخواست هاي خود را به امضاي مسئولين مراكز و رئيس مركز بهداشت برسانيد.

2- درخواست هاي امضا شده را تحويل انبار دهيد تا در صورت وجود كالاها، حواله مربوطه صادر و در غير اينصورت پس از امضاء مسئول امور مالي درخواست خريد تايپي انبار طبق درخواست اوليه (درخواست دستي) صادر گردد.

3- در صورت وجود جنس در انبار و صدور حواله پس از به امضا رساندن حواله ها كالاهاي خود را تحويل بگيريد.

4- در صورت صدور درخواست خريد، ضمن ابلاغ درخواست خريد به رئيس مركز بهداشت توسط انبار، پيگير خريد آن از طريق واحد كارپردازي و امور مالي باشيد.

5- درخواستهاي اموالي و مصرفي ( دارويي، پزشكي، نقليه ) خودرا بدليل ثبت و بايگاني مجزا در انبار، در درخواست هاي متفاوت بنويسيد.

6- تاحد امكان از درخواست هاي متعدد و پراكنده خودداري نموده و ضمن جمع آوري و ابلاغ درخواست ها بطور كلي از حجم كاري خود و انبار بكاهيد.

7- نا گفته نماند درخواست هاي خريد اوليه واحد هاي تابعه به محض ورود به انبار به امور مالي ابلاغ مي شوند و ديگر آنكه اقلام خريداري شده جهت يك واحد به واحد ديگري تحويل نمي گردد.

8- بدليل محدود بودن فضاي فيزيكي انبار از درخواست خريد اقلام بيش تر از نياز متعارف خودداري فرماييد.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/03
تعداد بازدید:
799
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal