برنامه هاي واحد

-گردآوري كليه آيين نامه، دستورالعملها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و به روز نمودن آنها.

- همكاري با واحد كارگزيني جهت تسهيل در تنظيم گواهي انجام كار ماهانه پرسنل دانشگاه.

- اخذ گواهي انجام كار ماهانه پرسنل از كارگزيني و بايگاني كردن يك نسخه از آن به نحو مطلوب.

- اخذ ليست ماهانه حقوق و دستمزد از سيستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به واحد اعتبارات .

- ثبت اسناد حقوق و پرداختهاي پرسنلي در سيستم حسابداري تعهدي

- تسليم ليست حقوق و ليست تغييرات حقوق ماهانه به دانشگاه، سازمان تأمين اجتماعي و حوزه مالياتي.

- ارائه گزارشهاي پرسنلي مقطعي مورد نياز مسئولين مافوق.

- همكاري با كارشناس مسئول دفترداري در مورد مشخص نمودن ميزان بدهي پرسنل به دانشگاه (وام – مساعده ...)

- به روز نمودن اطلاعات مكانيزه پرونده پرسنلي هر يك از كاركنان.

- تنظيم ليست و محاسبه حق ماموريت پرسنل اعزامي به شهرستانها.

- تهيه ليست محاسبه تسويه حساب پرسنل.

- تهيه ليستهاي ذخيره مرخصي استفاده نشده، بازخريد سنوات خدمت و ساير مطالبات كاركنان در پايان سال .

- صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد و ساير هزينههاي مربوط به كاركنان از جمله سنوات خدمت و ....

- صدور اسناد حسابداري ذخاير و مطالبات كاركنان در پايان سال مالي.

- بايگاني يك نسخه از ليستهاي مكانيزه حقوق.

- همكاري با واحدهاي مختلف در راستاي اجراي طرح پزشك خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت .

- انجام ساير وظايف مرتبط محوله .

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
259
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal