مديريت خطر در بلايا و حوادث

نام و نام خانوادگي:عفت اعزامي
مدرك:كارشناس
تلفن داخلي: 5511
مستقيم:05632395511
ايميل: f.ezami@bums.ac.ir
فكس: 05632445672

مديريت و كاهش خطر بلايادر نظام سلامت فرآيندي است منظم به منظور بهره مندي حداكثري از ظرفيت هاي سازماني، اجرايي ومهارتي با هدف به حداقل رساندن پيامدهاي سوء سلامتي مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهيلات و منابع سلامت از طريق پيشگيري از مخاطرات و بازيابي با رويكرد توسعه پايدار. كاهش آسيب، ارتقاء آمادگي، پاسخ به موقع و و بازيابي با رويكرد توسعه پايدار.

    برنامه ها :

      الف) فاز قبل از وقوع بلايا:

·         اجراي برنامه ارزيابي خطر و ايمني مركز در برابر بلايا (SARA)

·         اجراي برنامه كاهش آسيب پذيري فيزيكي مركز در برابر بلايا (SNS) 

·         ارزيابي و آموزش خانوارها براي بلايا (DART)

·         تدوين و اجراي برنامه آمادگي مركز براي بلايا (EOP)

     ب)فاز بعد از وقوع بلايا:

     اجراي برنامه نظام مراقبت بلايا(DSS)

     اجراي عمليات پاسخ بهداشتي به بلايا بر اساس EOP تدوين شده در فاز "الف"

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/17
تعداد بازدید:
3118
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal