مدير گروه

نام و نام خانوادگي:مجيد شايسته
مدرك:دكتراي عمومي
تلفن داخلي:5544
مستقيم:32395544
فاكس: 32381102-056
ايميل:shyesteh@bums.ac.ir

مديريت پيشگيري و مبارزه با بيماريها بر اين امر اهتمام دارد كه كيفيت فني خدمات را به صورتي برنامه ريزي نمايد كه خدمات قابل ارايه موثر واقع شود. كابرد آن بي خطر و داراي تاثير پايدار بوده و همچنين جامعه قادر به پرداخت هزينه هاي آن باشد. بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي  واگير و غيرواگير را به نحو موثر انجام دهد و با پايش دائمي وضعيت بيماريها در جامعه وضعيت بيماريهاي بازپديد و نوپديد را مد نظر داشته باشد همچنين مديريت ارائه خدمات بيماريهارا با انجام فعاليت هاي موثر در سطوح برنامه ريزي ، سازمان دهي ، پايش و ارزشيابي ، هدايت و رهبري ، هماهنگي هاي برون بخشي و درون بخشي ( ارتباط سازماني ) تصميم گيري ، خلاقيت و نوآوري و نيز جلب مشاركت جامعه براي دستيابي به يك پوشش مطلوب را به نحو مطلوب به انجام رساند. .
خدماتي كه گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها ارائه مي دهد به طور خلاصه به شرح زير است :
-مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در سطح استان ، كشور و دنيا
-نظارت ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي كنترل بيماريها در سطح استان
-مراقبت و كنترل اپيدمي ها
-تسهيل زمينه هاي اجرايي برنامه هاي كشوري تدوين شده در زمينه كنترل بيماريها
-جلب و ايجاد همكاري درون و برون بخشي
-برنامه ريزي و همكاري در انجام برنامه هاي آموزشي همگاني و آموزش كاركنان بهداشت و درمان
-برنامه ريزي و انجام سمينارها و كارگاه هاي آموزشي
-انجام و مشاركت در مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي
-تهيه و توزيع رسانه هاي مختلف خبري و آموزشي
رسالت :
پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير بمنظور دستيابي به اهداف تعيين شده در سيستم سورويلانس هركدام از اين بيماريها
بيانيه ماموريت:
گروه مبارزه با بيماريها برآنست كه با اجراي نظام مراقبت طراحي شده براي بيماريهاي گروه هدف از بار اين بيماريها در جامعه بكاهد و بر حسب مورد به سمت ريشه كني ، حذف و كنترل اين بيماريها قدم بردارد .
علاوه براين مقابله با طغيان بيماريها و پيش بيني بروز مشكلات واگير ( بر اساس اطلاعات و مكانيسم هاي موجود ) از اولويتهاي ماموريت ما مي باشد .

معاونت بهداشت وزارت
پورتال دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير
پورتال مركز مديريت بيماريهاي واگير
سامانه الكترونيكي نظام مراقبت سندرميك
مركز مديريت بيماريهاي واگير
مركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير
سامانه سيب
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/12
تعداد بازدید:
790
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal