اداره امور اداري

نام و نام خانوادگي:حجت دري
مدرك:كارشناس ارشد مديريت
تلفن داخلي: 5500
مستقيم:05632395500
فاكس: 31635500-056 و 32381102-056
ايميل: hojat_dori@bums.ac.ir

شرح فعاليت ها:
 • مديريت ونظارت برحسن انجام امور مربوط به كارگزيني شامل:مكاتبات اداري،صدور احكام ،امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل ،گواهي كاركليه پرسنل و...
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تايمكس ، حضور و غياب ، مرخصي ، ماموريت پرسنل ستادي و محيطي
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارزشيابي ساليانه پرسنل
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور رفاهي پرسنل
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور قراردادها
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و سرويس ها و آژانس
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل به منظور كنترل ورود و خروج كاركنان
 • نظارت و سرپرستي امور دفتري و ارسال مراسلات و بايگاني
 • نظارت بر نحوه عملكرد امور انبارها
 • نظارت در تهيه و خريد تحويل ملزومات و تقسيم آن بين ادارات از طريق انبار
 • نظارت بر درخواستها ي مورد نياز واحدها
 • نظارت بر امور مربوط به نقليه از قبيل توزيع وسايط نقليه بين واحدهاي تابعه
 • نظارت بر نحوه كار كار پردازان
 • نظارت برحسن انجام كار نيروهاي شركتي وشركت طرف قرارداد

واحدها

امور اداري كارگزيني كارپردازي انبار نقليه خدمات دبيرخانه

منابع انساني دانشگاه
توسعه و تحول اداري
تكريم ارباب رجوع
مصوبات هيات امناء
مهندسي مشاغل
باغ سلامت
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
3958
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal