پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 36 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
وضعيت داروخانه هاي مراكز (دولتي و خصوصي)در سال 97 وضعيت داروخانه هاي مراكز (دولتي و خصوصي)در سال 97 1397/08/20 0
ليست مراكز و پكيج بندي 97 ليست مراكز و پكيج بندي 97 1397/08/20 0
دستورالعمل آموزش دستورالعمل آموزش 1397/08/20 0
دستور عمل تكميل فرم اطلاعات مديريت بهورزي دستور عمل تكميل فرم اطلاعات مديريت بهورزي 1397/08/20 1
دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستاييv18 دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستاييv18 1397/08/13 0
دستورالعمل كنترل عفونت - جديد دستورالعمل كنترل عفونت - جديد 1397/06/17 16
چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد 1397/06/17 22
چك ليست كنترل عفونت مراكز - جديد چك ليست كنترل عفونت مراكز - جديد 1397/06/17 7
چك ليست پايش - جديد چك ليست پايش - جديد 1397/06/17 25
چك ليست ترالي اورژانس - جديد چك ليست ترالي اورژانس - جديد 1397/06/17 35
استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 1397/06/17 14
1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1397/06/17 15
ضوابط دوره MPH پودمانی پزشک خانواده ضوابط دوره MPH پودمانی پزشک خانواده 1395/09/17 10
دستورالعمل پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 16 دستورالعمل پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 16 1395/09/17 24
تفاهم نامه سال 94 تفاهم نامه سال 94 1395/09/17 4
بسته خدمت بیمه روستایی بسته خدمت بیمه روستایی 1395/09/17 16
آیین نامه دوره MPH پودمانی پزشک خانواده93-92 آیین نامه دوره MPH پودمانی پزشک خانواده93-92 1395/09/17 7
نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل 1395/08/29 16
نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو 1395/08/29 61
سیفتی باکس 2 سیفتی باکس 2 1395/08/29 20
سیفتی باکس 1 سیفتی باکس 1 1395/08/29 35
راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان 1395/08/29 16
راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) 1395/08/29 20
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک 1395/08/29 34
راهنمای استفاده از اتوکلاو راهنمای استفاده از اتوکلاو 1395/08/29 51
دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی 1395/08/29 72
دستورالعمل داروهای اورژانس دستورالعمل داروهای اورژانس 1395/08/29 63
دستورالعمل تزریقات ایمن دستورالعمل تزریقات ایمن 1395/08/29 69
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ 1395/08/29 97
تریاژ تریاژ 1395/08/29 10
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal