دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
1397/10/25 پس از تهيه آمپول ضد بارداري آيا تزريق درمراكز درماني انجام مي شود؟
- تامين كيفيت خدمات بهداشت باروري وامنيت روش هاي فاصله گذاري بين تولدها يكي ازاصول مد نظرسيستم بهداشتي مي باشد لذادرواحدهاي ارائه دهنده خدمت  هم صرفا ارائه خدمات براساس دستورالعمل ها واقلام تهيه وتائيد شده از معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت ومجاب به استفاده از اين اقلام مورد تائيد درمراكز ارائه خدمت مي باشيم.
Powered by DorsaPortal